Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Застосування гіпербаричної оксигенації в комплексному лікуванні поранень нижніх кінцівок

Authors: Юхимчук Т.Я., Левченко Т.М.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. При вогнепальних і вибухових пораненнях розвивається синдром мікроциркуляторних порушень із переходом у гіпоксію, з яким пов’язані метаболічні й функціональні зміни. Тому з метою припинення або корекції гіпоксичного синдрому на спеціалізованому етапі лікування поранених досить широко застосовується комплексне лікування з гіпербаричною оксигенацією (ГБО). Мета роботи: оптимізація лікування вогнепальних поранень нижніх кінцівок. Матеріали та методи. Нами було обстежено 30 пацієнтів з пораненнями нижніх кінцівок, які знаходились на лікуванні в НВМКЦ «ГВКГ» із 2014 по 2017 р. Переважали вогнепальні наскрізні поранення з багатоуламковими переломами й осколкові поранення з багатоуламковими переломами. Залежно від методики лікування, яку застосовували, поранених було розділено на дві ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Гипербарическая медицина: практическое руководство / Под ред. Д. Матье; пер. с англ. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.
2. Каримова Е.А. Метод гипербарической оксигенации в комплексном лечении // Здоровье и образование в XXI веке. — 2012. — № 1.
3. Воробьев К.П. Современные европейские стандарты клинического использования гипербарической оксигенации // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2006. — № 3.

Similar articles

Гипербарическая оксигенация в комплексе интенсивной терапии огнестрельных и взрывных ранений
Authors: Сакович Е.Ф., Искра Ю.В., Мальцева Л.А. — КУ «Днепропетровская областная больница им. И.И. Мечникова», кафедра анестезиологии и интенсивной терапии; ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
"Emergency medicine" 2 (65) 2015
Date: 2015.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Федоров Ю.П., Пращерук П.В., Пугачов В.А., Меренков В.Г., Антошкін Р.В.
Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 1, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: Горошко В.Р.(1), Хитрий Г.П.(2)
1 - Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна
2 - Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 4 (75) 2016
Date: 2016.08.31
Sections: Medical forums
Medical Evacuation in the System of Proving Care for Wounded Persons with Gunshot Fractures of the Tibia and Extremity Avulsions during the Antiterrorist Operation
Authors: Король С.О. - Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
"Тrauma" Том 17, №4, 2016
Date: 2016.10.06
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue