Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 6, №3, 2018

Back to issue

Retinal vascular occlusion after cardiac surgery: 6 months of observation

Authors: Риков С.О., Венедіктова О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна

Categories: Ophthalmology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У групі ризику виникнення оклюзій судин сітківки є пацієнти з серцево-судинними захворюваннями та пацієнти після кардіохірургічних втручань. На сьогодні більшість кардіохірургічних втручань з приводу вроджених чи набутих вад серця, ішемічної хвороби серця потребують використання штучного кровообігу (ШК). Унаслідок тривалої гіпотермії, гемодилюції, пролонгованої гіпотензії, анемії під час операції із ШК можливий розвиток офтальмологічних ускладнень в ранній і пізній післяопераційний період. Нами було проведене офтальмологічне обстеження 190 пацієнтів через 3 місяці після кардіохірургічних втручань з використанням ШК та 182 пацієнтів через 6 місяців з метою дослідження характеру, частоти, особливостей розвитку та клінічного перебігу оклюзій судин сітківки. В результаті сумарний відсоток оклюзій судин сітківки на 3-й місяць спостережень у пацієнтів після кардіохірургічних операцій з ШК становив 10,1 % (37 очей), на 6-й місяць — 1,4 % (5 очей). Макулярний набряк визначався у 73,4 % пацієнтів на 3-й місяць і у 60 % — на 6-й місяць спостережень з виявленими оклюзіями судин сітківки.

В группе риска возникновения окклюзий сосудов сетчатки находятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пациенты после кардиохирургических вмешательств. На сегодняшний день большинство кардиохирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца, ишемической болезни сердца требуют использования искусственного кровообращения (ИК). В результате длительной гипотермии, гемодилюции, пролонгированной гипотензии, анемии во время операции c ИК возможно развитие офтальмологических осложнений в ранний и поздний послеоперационный период. Нами было проведено офтальмологическое обследование 190 пациентов через 3 месяца после кардиохирургических вмешательств с использованием ИК и 182 пациентов через 6 месяцев с целью исследования характера, частоты, особенностей развития и клинического течения окклюзий сосудов сетчатки. В результате суммарный процент окклюзий сосудов сетчатки на 3-й месяц наблюдений у пациентов после кардиохирургических операций с ИК составил 10,2 % (37 глаз), на 6-й месяц — 1,4 % (5 глаз). Макулярный отек отмечался у 73,4 % пациентов на 3-й месяц и у 60 % — на 6-й месяц наблюдений с выявленными окклюзиями сосудов сетчатки.

Background. Patients with cardiovascular diseases and patients after cardiac surgeries are at risk of retinal vascular occlusion. Today, most cardiac surgeries for congenital or acquired heart defects, coronary heart disease require the use of artificial circulation (AC). Due to prolonged hypothermia, hemodilution, prolonged hypotension, anemia during surgeries with the use of AC, the ocular complications may develop in the early and late postoperative period. The purpose of this study was to investigate the nature, frequency and characteristics of the development and clinical course of retinal vascular occlusion after cardiac surgeries with the use of AC in 6 months. Materials and methods. We conducted eye examination in 190 patients (368 eyes) 3 months after cardiac surgery with the use of artificial circulation and in 182 patients (356 eyes) — after 6 months. Eye examination included visometry, ophthalmoscopy, biomicroscopy, tonometry, optical coherence tomography, perimetry and was performed 3 and 6 months after cardiac surgeries with the use of artificial circulation. Results. As a result, during 3 months of observation, such occlusions of the retinal vessels were detected: central retinal vein occlusion — 2 eyes (0.5 %), branch retinal vein occlusion — 35 eyes (9.5 %). The total number of retinal vascular occlusions during 3 months was 10.2 % (37 eyes) in patients after cardiac surgeries with artificial circulation and 1.4 % (5 eyes) — after 6 months. Conclusions. The study of the mechanism and risk factors for these complications has great prospects in their prediction, the development of an algorithm for the prevention and management of this group of patients by the ophthalmologist.


Keywords

оклюзії судин сітківки; кардіохірургічні операції; штучний кровообіг; ускладнення

окклюзии сосудов сетчатки; кардиохирургические операции; искусственное кровообращение; осложнения

retinal vascular occlusion; cardiac surgeries; artificial circulation; complications


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Астахов Ю.С. Окклюзии вен сетчатки: методические рекомендации / Ю.С. Астахов, С.Н. Тульцева. — СПб.: Эко-Вектор, 2017. — 82 с.

2. Очний ішемічний синдром, сучасні принципи діагностики та лікування: навчально-методичний посібник / Н.Г. Завгородня, Л.Е. Саржевська, О.О. Безденежна [та ін.]. — Закарпаття, 2012. — 248 с.

3. Коваленко В.М. Регіональні медико-соціальні проблеми хвороб системи кровообігу. Динаміка та аналіз: аналітично-статистичний посібник / В.М. Коваленко, В.М. Корнацький. — К., 2013. — 239 с.

4. Павлюченко К.П. Новый метод лечения острых нарушений кровообращения в сетчатке и зрительном нерве у пациентов с различным тонусом вегетативной нервной системы / К.П. Павлюченко, В.С. Джоджуа, С.Ю. Могилевский // Офтальмологический журнал. — 2008. — № 6. — С. 35-38.

5. Риков С.О. Оклюзії судин сітківки після кардіохірургічних втручань з використанням штучного кровообігу / С.О. Риков, О.А. Венедіктова // Архів офтальмології України. — 2018. — № 2. — С. 32-38.

6. Тульцева С.Н. Окклюзии вен сетчатки / С.Н. Тульцева, Ю.С. Астахов. — СПб.: Изд-во Н-Л, 2010. — 112 с.

7. Buyukates M. The use of the retinal nerve fiber layer thickness measurement in determining the effects of cardiopulmonary bypass procedures on the optic nevre / M. Buyukates, S. Kargi, O. Kandemir // Perfusion. — 2007. — Vol. 22. — P. 401-406.

8. Ceruti P. Simultaneous bilateral retinal detachment following coronary artery bypass graft: case report / P. Ceruti, R. Tosi, G. Marchini // Eur. J. Ophthalmol. — 2007. — Vol. 17. — P. 860-863.

9. Cugati S. Ten-year incidence of retinal vein occlusion in an older population: the Blue Mountains Eye Study / S. Cugati, J.J. Wang, E. Rochtchina, P. Mitchell // Arch. Ophthalmol. — 2006. — Vol. 124. — P. 726-732.

10. Glacet-Bernard A. Vascular diseases of the retina / A. Glacet-Bernard, I. Meunier // Rev. Prat. — 1996. — Vol. 46(14). — P. 1737-1743.

11. Hayreh S. Ischemic optic neuropathy / S. Hayreh // Prog. Retin. Eye Res. — 2009. — Vol. 28. — P. 34-62.

12. Lamb A. Ocular changes occurring during cardiac surgery under profound hypothermia and occlusion / A. Lamb // Br. J. Ophthalmol. — 1961. — Vol. 45(7). — P. 490-502. — DOI: 10.1136/bjo.45.7.490.

13. Mitchell P. Prevalence and associations of retinal vein occlusion in Australia. The Blue Mountains Eye Study / P. Mitchell, W. Smith, A. Chang // Arch. Ophthalmol. — 1996. — Vol. 114. — P. 1243-1247.

14. Nenekidis I. Vision impairment during cardiac surgery and extracorporeal circulation: current understanding and the need for further investigation / I. Nenekidis, C. Pournaras, E. Tsironi, N. Tsilimingas // Acta Ophthalmologica. — 2012. — Vol. 90(3). — P. 168-172.

15. Nuttall G. Risk factors for ischaemic opticneuropathy after cardiopulmonary bypass: a matched case /control study / G. Nuttall, J. Garrity // Anesth. Analg. — 2001. — Vol. 93. — P. 1410-1416.

16. Park S. Nationwide incidence of clinically diagnosed central retinal artery occlusion in Korea, 2008 to 2011 / S. Park, N. Choi, K. Seo [et al.] // Ophthalmology. — 2014. — Vol. 121(10). — P. 1933-1938.

17. Rainio A. Risk of retinal microembolism after off-pump and on-pump coronary artery bypass surgery / A. Rainio, N. Hautala, O. Pelkonen // J. Cardiovasc. Surg. (Torino). — 2007. — Vol. 48. — P. 773-779.

18. Rogers S. International Eye Disease Consortium. The prevalence of retinal vein occlusion: Pooled data from population studies from the United States, Europe, Asia, and Australia / S. Rogers, R.L. McIntosh, N. Cheung [et al.] // Ophthalmology. — 2010. — Vol. 117. — P. 313-319.

19. Roth S. The effects of isovolumic hemodilution on ocular blood flow / S. Roth // Exp. Eye Res. — 1992. — Vol. 55. — P. 59-63.

20. Shapira O. Anterior ischemic opticneuropathy after openheart operations / O. Shapira, W. Kimmel, P. Lindsey, D. Shahian // Ann. Thorac. Surg. — 1996. — Vol. 61. — P. 660-666.

21. Shaw P. The incidence and nature of neurological morbidity following cardiac surgery: A review / P.J. Shaw // Perfusion. — 1989. — Vol. 4. — P. 83.

22. Trethowan B. A case report and brief review of the literature on bilateral retinal infarction following cardiopulmonary bypass for coronary artery bypass grafting / B. Trethowan, H. Gilliland, A. Popov // J. Cardiothorac. Surg. — 2011. — Vol. 6. — P. 154.

23. Yuzurihara D. Visual outcome in central retinal and branch retinal artery occlusion / D. Yuzurihara, H. Iijima // Jpn. J. Ophthalmol. — 2004. — Vol. 48. — P. 490-492.

Similar articles

Features of retinal vascular occlusion after cardiac surgeries using artificial blood circulation
Authors: Риков С.О., Венедіктова О.А., Могилевський С.Ю.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 8, №1, 2020
Categories: Ophthalmology
Sections: Clinical researches
Treatment of the central retinal artery branch occlusion in combined aortic stenosis in the long-term postoperative period
Authors: Риков С.О.(1), Ковальчук Н.Я.(2), Дуфинець В.А.(3)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна
(3) — Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 8, №3, 2020
Categories: Ophthalmology
Sections: Specialist manual
Ophthalmic losses during surgical correction of valvular heart disease
Authors: Риков С.О.(1), Петренко О.В.(1), Ковальчук Н.Я.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 8, №2, 2020
Categories: Ophthalmology
Sections: Specialist manual
Peculiarities of peripapillary neuronal changes in patients with axial diabetic optic neuropathy depending on the stage of the disease
Authors: Карлійчук М.А.(1), Бездітко П.А.(2)
(1) — Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №1, 2019
Categories: Ophthalmology
Sections: Specialist manual

Back to issue