Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №1, 2019

Back to issue

Peculiarities of peripapillary neuronal changes in patients with axial diabetic optic neuropathy depending on the stage of the disease

Authors: Карлійчук М.А.(1), Бездітко П.А.(2)
(1) — Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Ophthalmology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Мета роботи: проаналізувати особливості змін перипапілярних нервових волокон сітківки у хворих з аксіальною діабетичною оптичною нейропатією (ДОН) залежно від стадії захворювання. Матеріали та методи. Аналіз особливостей змін перипапілярних нервових волокон сітківки виконано на підставі даних обстеження 280 хворих (460 очей) з аксіальною ДОН віком 55,9 ± 7,8 року. Субклінічна стадія ДОН спостерігалась у 50,2 % очей (231 око) хворих з аксіальною ДОН, початкова стадія — у 20,7 % очей (95 очей), виражена стадія — у 19,8 % очей (91 око), дистрофічна стадія — у 9,3 % очей (43 ока). Контрольну групу становили 50 здорових осіб (100 очей). Крім стандартних, методи офтальмологічного дослідження включали оптичну когерентну томографію сітківки та зорового нерва. Аналізували середню товщину шару перипапілярних нервових волокон і товщину цього шару у верхній і нижній половині. Результати. В результаті проведених досліджень у хворих з аксіальною діабетичною оптичною нейропатією було виявлено, що товщина шару перипапілярних нервових волокон сітківки при вираженій стадії аксіальної ДОН на 38,7 % перевищує, а при субклінічній, початковій та дистрофічній стадіях аксіальної ДОН на 8,0, 13,8, 20,5 % відповідно є меншою показника здорових осіб. Відмічено помірне потовщення перипапілярних нервових волокон сітківки у хворих із вираженою стадією аксіальної ДОН, помірне витончення перипапілярних нервових волокон сітківки відмічається при субклінічній стадії аксіальної ДОН, виражене витончення — при початковій та дистрофічній стадіях аксіальної ДОН. Висновки. З отриманих результатів встановлено, що особливості перипапілярних нейрональних змін залежать від стадії аксіальної діабетичної нейропатії.

Цель работы: проанализировать особенности изменений перипапиллярных нервных волокон сетчатки у больных с аксиальной диабетической оптической нейропатией (ДОН) в зависимости от стадии заболевания. Материалы и методы. Анализ особенностей изменений перипапиллярных нервных волокон сетчатки выполнен на основании данных обследования 280 больных (460 глаз) с аксиальной ДОН в возрасте 55,9 ± 7,8 года. Субклиническая стадия ДОН наблюдалась у 50,2 % глаз (231 глаз) больных с аксиальной ДОН, начальная стадия — у 20,7 % глаз (95 глаз), выраженная стадия — у 19,8 % глаз (91 глаз), дистрофическая стадия — у 9,3 % глаз (43 глаза). Контрольную группу составили 50 здоровых лиц (100 глаз). Кроме стандартных, методы офтальмологического исследования включали оптическую когерентную томографию сетчатки и зрительного нерва. Анализировали среднюю толщину слоя перипапиллярных нервных волокон и толщину этого слоя в верхней и нижней половинах. Результаты. В результате проведенных исследований у больных с аксиальной диабетической оптической нейропатией было выявлено, что толщина слоя перипапиллярных нервных волокон сетчатки при выраженной стадии аксиальной ДОН на 38,7 % превышает, а при субклинической, начальной и дистрофической стадиях аксиальной ДОН на 8,0, 13,8, 20,5 % соответственно меньше показателя здоровых лиц. Отмечено умеренное утолщение перипапиллярных нервных волокон сетчатки у больных с выраженной стадией аксиальной ДОН, умеренное истончение перипапиллярных нервных волокон сетчатки отмечается при субклинической стадии аксиальной ДОН, выраженное истончение — при начальной и дистрофической стадиях аксиальной ДОН. Выводы. Из полученных результатов установлено, что особенности перипапиллярных нейрональных изменений зависят от стадии аксиальной диабетической нейропатии.

Background. It is known that focal loss volume of the ganglion retinal cell complex can differentiate individuals with peripheral diabetic neuropathy from healthy controls, while the inferior retinal nerve fiber layer thickness helps differentiate those with greater degrees of neuropathy from those with mild neuropathy or without this disease. However, literature sources do not describe the nature of peripapillary retinal nerve fiber changes, depending on the stage of axial diabetic optic neuropathy (DON). The purpose was to analyze the features of changes in peripapillary retinal nerve fibers in patients with axial DON, depending on the stage of the disease. Materials and methods. The analysis of the peculiarities of changes in peripapillary retinal nerve fibers was performed on the basis of the data of a survey of 280 patients (460 eyes) with axial DON aged 55.9 ± 7.8 years. Subclinical stage of DON was observed in 50.2 % (231 eyes) of patients with axial DON, initial stage — in 20.7 % (95 eyes), advanced stage — in 19.8 % (91 eyes), dystrophic stage — in 9.3 % (43 eyes). For comparison, we used data from a group of 50 healthy control patients (100 eyes). In addition to routine eye examination, optical coherence tomography of the retina and optic nerve was performed. An average peripapillary retinal nerve fiber layer thickness and thickness of this layer in the superior and inferior hemispheres were analyzed. Results. As a result of studies performed in patients with axial diabetic optic neuropathy, it was found that peripapillary retinal nerve fiber layer thickness at the advanced stage of axial DON was 38.7 % higher, while in the subclinical, initial and dystrophic stages of axial DON it was lower by 8.0, 13.8, 20.5 %, respectively, than in healthy individuals. A moderate thickening of peripapillary retinal nerve fibers was noted in patients with the advanced stage of axial DON, moderate thinning of peripapillary retinal nerve fibers is detected at the subclinical stage of axial DON, significant thinning — at the initial and dystrophic stages of axial DON. Conclusions. From the obtained results it was found that the features of peripapillary neuronal changes depended on the stage of axial diabetic optic neuropathy.


Keywords

аксіальна діабетична оптична нейропатія; цукровий діабет; шар перипапілярних нервових волокон

аксиальная диабетическая оптическая нейропатия; сахарный диабет; слой перипапиллярных нервных волокон

axial diabetic optic neuropathy; diabetes mellitus; peripapillary nerve fiber layer


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Бездітко П.А. Клініко-томографічні особливості діабетичної оптичної нейропатії залежно від типу та стадії захворювання / П.А. Бездітко, М.А. Карлійчук // Офтальмол. журн. — 2018. — № 1. — С. 43-48.

2. Бездітко П.А. Клініко-діагностичні критерії різних типів ураження зорового нерва у хворих на цукровий діабет / П.А. Бездітко, М.А. Карлійчук // Архів офтальмології України. — 2017. — Т. 5, № 3. — С. 18-22.

3. Abu-El-Asrar A.M. Expression of apoptosis markers in the retinas of human subjects with diabetes / A.M. Abu-El-Asrar, L. Dralands, L. Missotten [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. — 2004. — Vol. 45, № 8. — P. 2760-2766.

4. Araszkiewicz A. Neurodegeneration of the retina in type 1 diabetic patients / A. Araszkiewicz, D. Zozulińska-Ziółkiewicz, M. Meller [et al.] // Pol. Arch. Med. Wewn. — 2012. — Vol. 122, № 10. — P. 464-470.

5. Barber A.J. Diabetic retinopathy: recent advances towards understanding neurodegeneration and vision loss / A.J. Barber // Sci. China Life Sci. — 2015. — Vol. 58, № 6. — P. 541-549.

6. Carpineto P. Neuroretinal alterations in the early stages of diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes mellitus / P. Carpineto, L. Toto, R. Aloia [et al.] // Eye (Lond.). — 2016. — Vol. 30, № 5. — P. 673-679.

7. Chen X. Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Changes in Preclinical Diabetic Retinopathy: A Meta-Analysis / X. Chen, C. Nie, Y. Gong [et al.] // PLoS One. — 2015. — Vol. 10, № 5. — Р. e0125919.

8. Chhablani J. Neurodegeneration in Type 2 Diabetes: Evidence From Spectral-Domain Optical Coherence Tomography. Invest Ophthalmol. / J. Chhablani, A. Sharma, A. Goud, H.K. Peguda, H.L. Rao [et al.] // Vis. Sci. — 2015. — Vol. 56, № 11. — P. 6333-6338.

9. El-Fayoumi D. Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Complex Thicknesses Are Reduced in Children With Type 1 Diabetes With No Evidence of Vascular Retinopathy / D. El-Fayoumi, N.M. Badr Eldine, A.F. Esmael [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. — 2016. — Vol. 57, № 13. — P. 5355-5360.

10. Gundogan F.C. Early Neurodegeneration of the Inner Retinal Layers in Type 1 Diabetes Mellitus / F.C. Gundogan, F. Akay, S. Uzun [et al.] // Ophthalmologica. — 2016. — Vol. 235, № 3. — P. 125-132.

11. Kern T.S. Retinal ganglion cells in diabetes / T.S. Kern, A.J. Barber // Physiol. — 2008. — Vol. 586(Pt. 18). — P. 4401-4408.

12. Oshitari T. Changes of macular and RNFL thicknesses measured by Stratus OCT in patients with early stage diabetes / T. Oshitari, K. Hanawa, E. Adachi-Usami // Eye (Lond.). — 2009. — Vol. 23, № 4. — P. 884-889.

13. Srinivasan S. Diagnostic capability of retinal thickness measures in diabetic peripheral neuropathy / S. Srinivasan, N. Pritchard, G.P. Sampson [et al.] // J. Optom. — 2017. — Vol. 10, № 4. — P. 215-225.

14. Srinivasan S. Retinal tissue thickness is reduced in diabetic peripheral neuropathy / S. Srinivasan, N. Pritchard, D. Vagenas [et al.] // Curr. Eye Res. — 2016. — Vol. 41. — P. 1359-1366.

15. Zhao J.P. Optic neuropathy in diabetic rat and mechanism thereof [Article in Chinese] / J.P. Zhao, Z.Z. Ma, C. Song [et al.] // Zhonghua Yi Xue Za Zhi. — 2006. — Vol. 86(48). — P. 3435-3437.

Similar articles

Clinical efficacy of comprehensive treatment of patients with initial stage of axial diabetic optic neuropathy
Authors: Карлійчук М.А.
Буковинський державний медичний університет МОЗ України, м. Чернівці, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 6, №3, 2018
Categories: Ophthalmology
Sections: Specialist manual
Нейропротекторний ефект цитиколіну після панретинальної лазеркоагуляції у хворих на цукровий діабет
Authors: Карлійчук М.А. - Кафедра офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Пінчук С.В. - Клініка мікрохірургії ока «Ваш зір», м. Чернівці; Зубович М.П.3 - ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Features of retinal vascular occlusion after cardiac surgeries using artificial blood circulation
Authors: Риков С.О., Венедіктова О.А., Могилевський С.Ю.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 8, №1, 2020
Categories: Ophthalmology
Sections: Clinical researches
The role of clusterin as an antiapoptotic glial factor in the development of diabetic machular edema in patients with type 2 diabetes mellitus
Authors: Сук С.А.(1, 2), Риков С.О.(1), Кирилюк М.Л.(3)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня, м. Київ, Україна
(3) — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Archive Of Ukrainian Ophthalmology Том 7, №2, 2019
Categories: Ophthalmology
Sections: Clinical researches

Back to issue