Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №5 (690), 2019

Back to issue

Неінвазивні методи діагностики фіброзу, стеатозу при захворюваннях печінки

Authors: Трихліб В.І., д.м.н., професор
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) і неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) є проявами метаболічного синдрому (МС). Захворюваність на НАЖХП і НАСГ швидко зростає в усьому світі відповідно до збільшення поширеності ожиріння, і на даний час вони є найпоширенішими хронічними захворюваннями печінки [1, 2].
Поширеність МС у хворих із НАЖХП збільшується зі зростанням індексу маси тіла (ІМТ): в осіб із нормальною масою тіла й НАЖХП поширеність МС становить 18 %, в осіб із НАЖХП та ожирінням поширеність МС досягає 67 %. НАЖХП сильно пов’язана з розвитком МС. При стеатозі печінки МС реєструвався в 53 %, а при НАСГ він реєструвався вже у 88 % хворих [3].


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Зв’язок метаболічного синдрому й неалкогольної жирової хвороби печінки з іншими захворюваннями
Authors: Трихліб В.І., д.м.н., професор
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №2 (679), 2019
Date: 2019.03.14
Нові можливості в лікуванні хронічних вірусних гепатитів. Досвід застосування Трициклолу
Authors: В.І. Трихліб – д.м.н., професор кафедри військової терапії
Української військово-медичної академії, м. Київ

"News of medicine and pharmacy" №15 (675), 2018
Date: 2018.12.12
Sections: Clinical researches
Noninvasive diagnosis of liver fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease
Authors: Степанов Ю.М., Недзвецька Н.В., Ягмур В.Б., Кленіна І.А., Ошмянська Н.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №3, 2017
Date: 2017.11.02
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Патогенетичне обґрунтування гепатопротекторної терапії у хворих на цукровий діабет
Authors: Скрипник Н.В. - ВДНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології
International journal of endocrinology 6 (62) 2014
Date: 2014.12.10
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue