Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" №5 (690), 2019

Back to issue

Навчання і вдосконалення етичної поведінки медичного персоналу

Authors: Аким Літвак
доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.м.н.

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У всьому світі все більше уваги суспільство приділяє етичним проблемам. У розвинутих країнах прийнято, що питання професіональної етики і соціальної відповідальності хвилюють людей так само, як і ефективність виробництва. Все більшого значення у світі набувають моральні й етичні норми життя суспільства: право на людську гідність, право на гідні умови праці, право на здоров’я і безпечне навколишнє середовище, величезна кількість духовних благ, свобода особистості, дружні зв’язки між людьми, справедливість, мінімум конфліктів у середині суспільства, активна участь у суспільному житті, можливість отримати освіту. Для реалізації цих цінностей істотну роль у формуванні професійної етики й управління, а також у виявленні й усуненні неетичної поведінки відіграє навчання [3, c. 263]. Джим Коллінз у книзі «Від хорошого до величного», яка за рейтингом увійшла до кращих бізнес-книжок, писав: «Поєднуючи культуру дисципліни з етикою підприємництва, ви отримуєте магію видатних результатів».


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Управління етичним розвитком персоналу медичної організації
Authors: Літвак А.І., к.м.н., доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса, Україна
"News of medicine and pharmacy" 11 (623) 2017
Sections: Medicine. Doctors. Society
Етичність поведінки медичного персоналу
Authors: Аким Літвак,
доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат медичних наук

"News of medicine and pharmacy" №1 (678), 2019
Sections: Specialist manual
Розвиток етичної думки в медицині
Authors: Аким Літвак,
доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.м.н.

"News of medicine and pharmacy" №11 (698), 2019
Sections: Specialist manual
Biomedical ethics as an integral part of the physician’s outlook
Authors: Кобеляцький Ю.Ю., Канчура Т.В., Петрашенок Є.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" №5(92), 2018
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue