Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №5 (690), 2019

Back to issue

Навчання і вдосконалення етичної поведінки медичного персоналу

Authors: Аким Літвак
доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.м.н.

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У всьому світі все більше уваги суспільство приділяє етичним проблемам. У розвинутих країнах прийнято, що питання професіональної етики і соціальної відповідальності хвилюють людей так само, як і ефективність виробництва. Все більшого значення у світі набувають моральні й етичні норми життя суспільства: право на людську гідність, право на гідні умови праці, право на здоров’я і безпечне навколишнє середовище, величезна кількість духовних благ, свобода особистості, дружні зв’язки між людьми, справедливість, мінімум конфліктів у середині суспільства, активна участь у суспільному житті, можливість отримати освіту. Для реалізації цих цінностей істотну роль у формуванні професійної етики й управління, а також у виявленні й усуненні неетичної поведінки відіграє навчання [3, c. 263]. Джим Коллінз у книзі «Від хорошого до величного», яка за рейтингом увійшла до кращих бізнес-книжок, писав: «Поєднуючи культуру дисципліни з етикою підприємництва, ви отримуєте магію видатних результатів».


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue