Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №3(98), 2019

Back to issue

Updated principles of training medical interns of different specialties on the module “Emergency conditions”

Authors: Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Станин Д.М., Кравец О.В., Кущ Е.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия» Министерства здравоохранения Украины, г. Днепр, Украина

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Підготовка лікарів-інтернів різних спеціальностей до ліцензійного іспиту «Крок-3» є важливою проблемою сучасної післядипломної освіти. З метою оптимізації цього процесу переглянуто та оновлено низку педагогічних принципів. Введення цих принципів у навчальний процес дозволило значно покращити результати ліцензійного іспиту.

Подготовка врачей-интернов различных специальностей к лицензионному экзамену «Крок-3» является важной проблемой современного последипломного образования. С целью оптимизации этого процесса пересмотрен и обновлен ряд педагогических принципов. Внедрение этих принципов в учебный процесс позволило значительно улучшить результаты лицензионного экзамена.

Preparation of interns of various specialties for the licensing examination “Step-3” is an important problem of modern postgraduate education. In order to optimize this process, a number of pedagogical principles have been revised and updated. The introduction of these principles in the educational process has significantly improved the results of the licensing examination.


Keywords

післядипломна освіта; інтерни; іспит

последипломное образование; интерны; экзамен

postgraduate education; interns; examination


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Хірургія (книга 3 — суміжні спеціальності для хірурга): Базовий підручник / Барсук А.М., Клигуненко О.М., Єхалов В.В., Дзяк Л.А. та ін. / За ред. Г.В. Дзяка. — Т. 3. — Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-VAL», 2011. — 823 с.

2. Ехалов В.В., Слива В.И., Станин Д.М., Лященко О.В., Клигуненко Е.Н. Принципы подготовки врачей-интернов разных специальностей по циклу «Неотложные состояния» // Медицина неотложных состояний. — 2011. — № 4 (35). — С. 126-128.

3. Богатирьова О.В., Єхалов В.В., Бразалук О.З., Лященко О.В. [та ін.]. Апріорна мотивація у викладанні хімічних наук у вищих навчальних медичних закладах // Ukranian Biochemical Journal. — 2014. — Vol. 86, № 5. — Р. 278-279.

4. Єхалов В.В., Самойленко А.В., Романюта І.А., Бараннік С.І. Клінічне та «кліпове» мислення у лікарів-інтернів // Український журнал медицини, біології та спорту. — 2018. — Т. 3, № 1 (10). — С. 241-244.

5. Клиническое и клиповое мышление в процессе обучения врачей-интернов / Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Кравец О.В., Кущ Е.А., Сединкин В.А. // Медицина неотложных состояний. — 2018. — № 6 (93). — С. 12-23.

6. Клінічне та «кліпове» мислення на різних етапах навчання за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» / Єхалов В.В., Гайдук О.І., Кузьміна А.П., Гайдук Т.А. // Медичні перспективи. — 2018. — Т. 23, № 1 (ч. 2). — С. 76-79.

7. Адаптовані принципи підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Дерматовенерологія» до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-3» / Клигуненко О.М., Єхалов В.В., Дюдюн А.Д., Горбунцов В.В., Святенко Т.В. // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология. — 2015. — № 3—4. — С. 168-173.

8. Перспективы оптимизации подготовки врачей-интернов по модулю «Неотложные состояния» / Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Слива В.И., Станин Д.М., Лященко О.В. // Медицина неотложных состояний. — 2012. — № 5 (44). — С. 71-74.

9. Організація самостійної роботи з медицини невідкладних станів у сімейних лікарів / О.Ю. Муризіна, О.М. Клигуненко, В.В. Єхалов // Медичні перспективи. — 2014. — Т. 19, № 2 (ч. 1). — С. 119-122.

10. Некоторые психологические особенности врачей-интернов разных специальностей при обучении на цикле «Неотложные состояния» // Ехалов В.В., Гайдук О.И., Хоботова Н.В., Егоров С.В., Зозуля О.А. //  Південноукраїнський медичний науковий журнал. — 2016. — № 14 (14). — С. 51-53.

11. Єхалов В.В., Кущ К.О. Особливості сучасних типів конспектування лекційного матеріалу у післядипломному медичному навчанні //  Південноукраїнський медичний науковий журнал. — 2018. — № 20. — С. 40-42.

12. Єхалов В.В., Кущ К.О., Хоботова Н.В. Інтерактивні форми надання лекційного матеріалу в післядипломній медичній освіті // Південноукраїнський медичний науковий журнал. — 2017. — № 17 (17). — С. 40-42.

13. Некоторые возможности дистанционного обучения врачей-интернов на цикле «Неотложные состояния» / Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Сединкин В.А., Кравец О.В., Площенко Ю.А. // Медицина неотложных состояний. — 2017. — № 5 (84). — С. 105-109.

14. Ехалов В.В. Оптимизация усвоения лекционного материала при обучении на циклах «Неотложные состояния» / В.В. Ехалов, Т.В. Святенко, Н.В. Хоботова, В.К. Хоботова // Молодий вчений. — 2017. — № 3. — С. 79-82.

15. Ехалов В.В., Святенко Т.В., Хоботова Н.В. Педагогические приемы оптимизации восприятия лекционного материала // Дерматовенерология и эстетическая медицина. — 2015. — № 3 (27). — С. 28-34.

Similar articles

Authors: Ехалов В.В., Слива В.И., Станин Д.М., Лященко О.В., Клигуненко Е.Н. Днепропетровская государственная медицинская академия Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний ФПО
"Emergency medicine" 4(35) 2011
Date: 2011.07.15
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Перспективы и недостатки дистанционного обучения врачей-интернов на цикле «Неотложные состояния»
Authors: Ехалов В.В., Кравец О.В., Криштафор Д.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

"News of medicine and pharmacy" №1 (745), 2021
Date: 2021.02.22
Sections: Specialist manual
Перспективы оптимизации подготовки врачей-интернов по модулю «Неотложные состояния»
Authors: Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Слива В.И., Станин Д.М., Лященко О.В. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний ФПО
"Emergency medicine" 5 (44) 2012
Date: 2013.03.25
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Clinical and mosaic thinking in the process of training interns
Authors: Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Кравец О.В., Кущ Е.А., Сединкин В.А.
Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

"Emergency medicine" №6(93), 2018
Date: 2018.12.03
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical education

Back to issue