Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №3(98), 2019

Back to issue

Досвід використання еритроцитовмісних компонентів крові в дитячій анестезіології

Authors: Піонтковська О.В.(1), Білогуров С.М.(1), Данилова В.В.(2), Борисов О.В.(1), Романова Н.В.(1)
(1) — КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Переливання крові — це не механічне введення рідини в організм людини, а складна операція трансплантації чужорідної тканини. Відповідно до сучасної концепції введення еритроцитів показане лише із замісною метою [1]. У нашій клініці відпрацьований ряд заходів для обґрунтованого переливання компонентів та препаратів крові залежно від клінічного стану конкретного пацієнта, відповідно до чинних стандартів та з урахуванням ходу клінічного трансфузійного процесу. Це ряд заходів, які починаємо з прийняття колегіального рішення про призначення трансфузій і закінчуємо оцінкою клінічних результатів переливання, аудитом щодо доцільності та правильності їх проведення. Його мета полягає у забезпеченні оптимального та якісного використання трансфузійних середовищ та аналізі післятрансфузійних реакцій і ускладнень [2, 3]. Початковий стан пацієнта з крововтратою включає насамперед оцінку ступеня крововтрати на основі клінічних критеріїв [2, 4]. Однією з основних умов імунологічної безпеки гемотрансфузійної терапії вважаємо забезпечення переливання антигенсумісних середовищ. Основним і єдиним критерієм ефективності проведеної трансфузійної терапії еритроцитовмісних компонентів вважаємо доставку кисню до тканин. Ефективність трансфузійної терапії еритроцитами оцінюємо після введення кожної одиниці компонента. Стійке підвищення рівня гемоглобіну та кількості еритроцитів у реципієнта через годину після трансфузії відображає гістосумісність донорських еритроцитів з клітинами реципієнта, а через 24 години свідчить про приживлення донорських еритроцитів у судинному руслі реципієнта [1, 2, 4].


Bibliography

1.Компоненти крові та її застосування / [Павлов О.О., Більченко В.І., Білоусов А.М. та ін.]. — Х.: ХМАПО, 2015. — 65 с.

2. Правила назначения компонентов крови / Е.Б. Жибурт, Е.Л. Шеагюков, Е.Л. Клюева и др. // Укр. журн. экстрем. медицины. — 2010. — № 2. — С. 17-19.

3. American Association of Blood Banks. Standards for Blood Bank and Transfusion Services. 27th ed. — Bethesda, MD: American Association of Blood Banks, 2011.

4. Military Critical Care Nursing: Navy Goforth CW. et al. Fresh Whole Blood Transfusion: Military and Civilian Implications // Critical Care Nurse. — 2016. — 36(3). — 50-57.


Back to issue