Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №3(98), 2019

Back to issue

Стан внутрішньосерцевої та центральної гемодинаміки у пацієнтів із недостатністю мітрального клапана

Authors: Тодуров Б.М.(1, 2), Харенко Ю.О.(1, 2), Хартанович М.В.(1), Дем’янчук В.Б.(1, 2)
(1) — ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Для виконання кардіохірургічних операцій у пацієнтів із мітральною недостатністю, які підлягають операції протезування мітрального клапана в умовах штучного кровообігу, необхідне створення оптимальних умов щодо збереження стабільності кровообігу, до яких, зокрема належить підтримка інотропної здатності міокарда (ІЗМ).

Мета. Вивчення вихідного стану внутрішньосерцевої та центральної гемодинаміки у пацієнтів із недостатністю мітрального клапана, які надійшли для хірургічної корекції шляхом протезування мітрального клапана в умовах штучного кровообігу.

Матеріали та методи. Нами було обстежено 85 пацієнтів із недостатністю мітрального клапана віком 56,2 ± 4,5 року, які в момент надходження були розподілені на 2 групи залежно від методу інтраопераційної кардіопротекції. Ми фіксували кінцевий систолічний ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Актуальні проблеми здоров’я та мінімізація їх в умовах збройного конфлікту в Україні / за ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. — К., 2018.

2. Hausenloy D.J. Cardioprotection during cardiac surgery / D.J. Hausenloy, E. Boston-Grifiths, D.M. Yellon // Cardiovascular Research. — 2012. — Vol. 94, Issue 2. — P. 253-265.

3. Лоскутов О.А. Результаты использования искусственной электрической фибрилляции сердца при операциях аортокоронарного шунтирования / О.А. Лоскутов // Science Rise. — 2015. — № 8/3(13). — С. 36-40.

Similar articles

Comparison of cardioprotective properties of artificial electrical fibrillation of the heart and Bretschneider solution during coronary artery bypass grafting
Authors: Лоскутов О.А.(1, 2), Дружина О.М.(1, 2), Дзюба Д.О.(1), Пащенко С.В.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Мікроемболізація судинного кровотоку при операціях аортокоронарного шунтування: моніторинг і профілактика
Authors: Радюшин Д.О.(1, 2), Лоскутов О.А.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Одеська обласна клінічна лікарня, м. Одеса, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.28
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Клініко-ехокардіографічна діагностика походження пролапсу мітрального клапана в дітей
Authors: Кондратьєв В.О. — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра госпітальної педіатрії № 1; Абатурова Н.І., Порохня Н.Г., Кунак О.В. — КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня ДОР»
"Child`s Health" 8 (59) 2014
Date: 2015.03.02
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Вплив високої грудної епідуральної блокади на гемодинаміку при операціях аортокоронарного шунтування зі штучним кровообігом
Authors: Собокарь В.О., Гриценко С.М. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», кафедра анестезіології і інтенсивної терапії
"Emergency medicine" 3 (66) 2015
Date: 2015.06.22
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue