Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №3(98), 2019

Back to issue

Стан внутрішньосерцевої та центральної гемодинаміки у пацієнтів із недостатністю мітрального клапана

Authors: Тодуров Б.М.(1, 2), Харенко Ю.О.(1, 2), Хартанович М.В.(1), Дем’янчук В.Б.(1, 2)
(1) — ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Для виконання кардіохірургічних операцій у пацієнтів із мітральною недостатністю, які підлягають операції протезування мітрального клапана в умовах штучного кровообігу, необхідне створення оптимальних умов щодо збереження стабільності кровообігу, до яких, зокрема належить підтримка інотропної здатності міокарда (ІЗМ).

Мета. Вивчення вихідного стану внутрішньосерцевої та центральної гемодинаміки у пацієнтів із недостатністю мітрального клапана, які надійшли для хірургічної корекції шляхом протезування мітрального клапана в умовах штучного кровообігу.

Матеріали та методи. Нами було обстежено 85 пацієнтів із недостатністю мітрального клапана віком 56,2 ± 4,5 року, які в момент надходження були розподілені на 2 групи залежно від методу інтраопераційної кардіопротекції. Ми фіксували кінцевий систолічний, кінцевий діастолічний і ударний індекси лівого шлуночка (КСІ, КДІ, УІ), фракцію викиду лівого шлуночка (ФВ), серцевий індекс (СІ), систолічний тиск у легеневій артерії (ТЛАс) і глобальну поздовжню деформацію міокарда (ГПД).

Результати. ГПД у всіх обстежених пацієнтів за модулем була значно нижче від нормальних значень. У 26 (65,0 ± 7,5 %) хворих групи 1 і у 30 (66,7 ± 7,5 %) групи 2 КДІ перевищував 75 мл/м2, хоча зв’язку цього показника з ГПД не виявлено. КСІ > 35 мл/м2 спостерігався у 25 (62,5 ± 7,7 %) пацієнтів групи 1 і у 26 (57,8 ± 7,8 %) пацієнтів групи 2, показник знаходився в слабкому ступені зв’язку з ГПД. 17 (42,5 ± 7,8 %) хворих групи 1 і 23 (51,1 ± 7,5 %) хворі групи 2 мали УІ < 40 мл/м2, а ФВ < 50 % спостерігалася у 13 (32,5 ± 7,4 %) хворих групи 1 і у 12 (26,7 ± 6,6 %) групи 2, причому цей показник мав зв’язок із ГПД середньої сили. СІ був у всіх пацієнтів не нижче 2,5 л/хв ∙ м2 внаслідок компенсації з допомогою ЧСС, ступінь його зв’язку з ГПД була слабкою. ТЛАс у всіх пацієнтів перевищував 30 мм рт.ст. і тісно корелював із ФВ, меншою мірою — з ГПД.

Висновки. Найбільшою мірою недостатність мітрального клапана впливала на ГПД, ТЛАс, ФВ і УІ, в той час як рівень СІ залишався компенсованим через збільшення частоти серцевих скорочень.


Bibliography

1. Актуальні проблеми здоров’я та мінімізація їх в умовах збройного конфлікту в Україні / за ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. — К., 2018.

2. Hausenloy D.J. Cardioprotection during cardiac surgery / D.J. Hausenloy, E. Boston-Grifiths, D.M. Yellon // Cardiovascular Research. — 2012. — Vol. 94, Issue 2. — P. 253-265.

3. Лоскутов О.А. Результаты использования искусственной электрической фибрилляции сердца при операциях аортокоронарного шунтирования / О.А. Лоскутов // Science Rise. — 2015. — № 8/3(13). — С. 36-40.


Back to issue