Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

«Practical Oncology» Том 2, №1, 2019

Back to issue

Options and benefits of electron therapy in the treatment of non-melanoma skin cancer

Authors: Спіженко Н.Ю., Одарченко С.П., Чеботарьова Т.І., Ярмак О.Г., Матвієвська Л.В., Зелінський Р.М., Копанева Ю.П.
Центр онкології та радіохірургії «Клініка Спіженка», м. Київ, Україна

Categories: Oncology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Проблема захворюваності на немеланомний рак шкіри є актуальною в Україні і в структурі онкологічної захворюваності населення у 2015 році посідала перше місце (10,3 %). Мета роботи: показати сучасні можливості лікування немеланомного раку шкіри електронотерапією з використанням різних енергій електронів. Сучасні лінійні прискорювачі генерують електрони різних енергій — від 4 до 20 МеВ, що дає можливість швидкого зменшення дози з глибиною. Просторовий дозний розподіл випромінювання електронами в тканинах характеризується різною глибиною максимуму дози залежно від обраної енергії — чим вища енергія, тим на більшій глибині розташовується максимум дози. Застосування електронотерапії в режимі опромінення 50 Гр за 10 фракцій є ефективним при лікуванні різних стадій немеланомного раку шкіри. Завдяки вчасно встановленому діагнозу і радикально проведеному лікуванню спостерігається повний регрес пухлинного вогнища без видимих косметологічних дефектів.

Проблема заболеваемости немеланомным раком кожи является актуальной в Украине и в структуре онкологической заболеваемости населения в 2015 году занимала первое место (10,3 %). Цель работы: показать современные возможности лечения немеланомного рака кожи электронотерапией с использованием различных энергий электронов. Современные линейные ускорители генерируют электроны различных энергий — от 4 до 20 МэВ, что дает возможность быстрого уменьшения дозы с глубиной. Пространственное дозное распределение излучения электронами в тканях характеризуется разной глубиной максимума дозы в зависимости от выбранной энергии — чем выше энергия, тем на большей глубине располагается максимум дозы. Применение электронотерапии в режиме облучения 50 Гр за 10 фракций эффективен при лечении различных стадий немеланомного рака кожи. Благодаря вовремя установленному диагнозу и радикально проведенному лечению наблюдается полный регресс опухолевого очага без видимых косметологических дефектов.

The problem of non-melanoma skin cancer rate is re­levant in Ukraine, and in the structure of cancer incidence in 2015, it ranks first (10.3 %). The purpose of this work was to show modern options in the treatment of non-melanoma skin cancer by electron therapy using different electron energies. Modern linear accelerators generate electrons of different energies — from 4 to 20 MeV, which allows a rapid dose fall-off at depth. The spatial dose distribution of radiation by electrons in tissues is characterized by a different depth of maximum dose depending on the energy selected — the higher the energy, the greater the depth at which the dose is maximum. The use of electron therapy in irradiation mode of 50 Gy for 10 fractions is effective in the treatment of various stages of non-melanoma skin cancer. Due to timely diagnosis and radical treatment, there is a complete regression of the tumor focus without visible cosmetic defects.


Keywords

немеланомний рак шкіри; електронотерапія; лінійний прискорювач

немеланомный рак кожи; электронотерапия; линейный ускоритель

non-melanoma skin cancer; electron therapy; linear accelerator


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Perez C.A., Braddy L.M. Principles and Practice of Radiation Oncology Philadelphia // J. B. Lippincott. — 1987. — Р. 102–105.

2. Beyzadeoglu M., Ebruli C. Basic Radiation Oncology. — 1998. — Р. 519–527.

3. Eric K. Hansen. Handbook of Evidence Based Radiation. — 1999. — Р. 3–13.

4. Білинський Б.Т., Стернюк Ю.М., Шпарик Я.В. Онкологія. — К., 2004. — С. 158–174.

5. Ковальський О.В., Мечев Д.С., Данилевич В.П. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика. — Вінниця, 2013. — С. 71–72.

6. Barrett А., Dobbs J., Roques T. Practical Radiotherapy Planning. — 2009. — Р. 71.

Similar articles

Authors: Спіженко Н.Ю., Одарченко С.П., Чеботарьова Т.І., Ярмак О.Г., Матвієвська Л.В., Зелінський Р.М., Копанєва Ю.П., Цибрій Н.Ю.
Центр онкології і радіохірургії «Клініка Спіженка», м. Київ, Україна

«Practical Oncology» Том 2, №2, 2019
Categories: Oncology
Sections: Medical forums
Authors: Спіженко Н.Ю., Одарченко С.П., Чеботарьова Т.І., Ярмак О.Г., Матвієвська Л.В., Зелінський Р.М., Копанєва Ю.П.
Медичний центр онкології і радіохірургії «Клініка Спіженко», м. Київ, Україна

«Practical Oncology» Том 2, №1, 2019
Categories: Oncology
Sections: Medical forums
Променева терапія при лікуванні хворих з гігантоклітинною пухлиною кістки
Authors: В.В. Проценко, Т.В. Удатова - ДУ “Національний інститут раку”, Київ, Україна
"Тrauma" Том 11, №1, 2010
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Intensity modulated radiation therapy (IMRT) for rectal cancer by prolonged course (case series)
Authors: Спіженко Н.Ю., Одарченко С.П., Чеботарьова Т.І., Ярмак О.Г., Матвієвська Л.В., Зелінський Р.М., Копанєва Ю.П., Цибрій Н.Ю.
Центр онкології і радіохірургії «Клініка Спіженка», м. Київ, Україна

«Practical Oncology» Том 2, №2, 2019
Categories: Oncology
Sections: Specialist manual

Back to issue