Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

«Practical Oncology» Том 2, №1, 2019

Back to issue

Вибрані аспекти застосування методів ядерної медицини в онкологічній практиці

Authors: Фірсова М.М.(1), Іванченко О.І.(2)
1 - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
2 - Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради, м. Кропивницький, Україна

Categories: Oncology

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Сучасні методи ядерної медицини є важливою складовою у діагностиці та лікуванні хворих онкологічного профілю. В Україні, як і в усіх розвинених країнах, ці методи набувають все більшого значення. Останніми роками до традиційних діагностичних методів, таких як гамма–камери та ОФЕКТ/КТ, додався ще і метод ПЕТ/КТ з використанням препарату 18–фтордезоксиглюкози (ФДГ). Перспективи розвитку галузі на найближчі десятиліття охоплюють застосування нових циклотронних міток для ПЕТ/КТ: 11C, 13N, 15O, 22Na, 64Cu, 68Ga та лікувальних радіофармацевтичних препаратів, зокрема: 188Re–HEDP, 153Sm–EDTMP, 90Y–citrate, 186Re–HEDP, 117mSn–DTPA, Ra–223 тощо. Іншим важливим ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Prospects for the quantitative assessment of the results of single-photon emission computed tomography of the skeletal system (literature review)
Authors: Король П.О.(1, 2), Самохін А.В.(2), Ткаченко М.М.(1)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна лікарня № 12, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 20, №4, 2019
Date: 2019.10.07
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
The influence of obesity on the development of thyroid cancer: a literature review
Authors: Нечай О.П., Квітка Д.М., Ліщинський П.О., Січінава Р.М.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 16, №3, 2020
Date: 2020.07.09
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Peptide receptor radionuclide therapy of gastroenteropancreatic  neuroendocrine tomours:  effectiveness and safety profile, decision criteria for the method
Authors: Задоріжний Б.І., Ганченко Я.А.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

«Practical Oncology» Том 2, №4, 2019
Date: 2020.02.24
Categories: Oncology
Sections: Specialist manual

Back to issue