Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №6 (691), 2019

Back to issue

Роздуми щодо роковин Національної академії наук України: епілог як пролог успіху

Authors: Дземан М.І.
доцент, к.м.н., науковий співробітник Науково-виробничого центру ТОВ «ЕРБІС», ПП «Лабораторія ЕРБІС», м. Київ, Україна

Sections: Нistory of medicine

print version

Закінчення.
Початок у № 2, 2019
Наукова творчість є особливо соціально значущою сферою людської діяльності. Її функцією і продуктом є вироблення й використання теоретично систематизованих об’єктивних знань про дійсність. Тож поняття «наука» включає в себе діяльність для здобування нового знання і результат цієї діяльності — суму набутих у процесі пізнання наукових знань. Наука з галузі пізнання вже давно трансформувалась у найпродуктивніший засіб виробництва. Отже, у щоденному лексиконі маємо такі узвичаєні терміни, як «науково-технічна революція», «наукові методології», «науковий прогрес» тощо.
За умов, коли мешканці інших анексованих Російською імперією європейських територій мали мовний і релігійний бар’єр із «природними росіянами», царський уряд здійснює ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

Список літератури знаходиться в редакції

Similar articles

Роздуми щодо роковин Національної академії наук України: епілог як пролог успіху
Authors: Дземан М.І., доцент, к.м.н.
науковий співробітник Науково-виробничого центру ТОВ «ЕРБІС», ПП «Лабораторія ЕРБІС», м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №5 (690), 2019
Date: 2019.05.13
Sections: Нistory of medicine
Роздуми щодо роковин Національної академії наук України: епілог як пролог успіху (1)
Authors: Дземан М.І.
Доцент, к.м.н., науковий співробітник Науково-виробничого центру ТОВ «ЕРБІС», ПП «Лабораторія ЕРБІС», м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №2 (679), 2019
Date: 2019.03.12
Sections: Нistory of medicine
Роздуми щодо роковин Національної академії наук України: епілог як пролог успіху
Authors: Дземан М.І., доцент, к.м.н., науковий співробітник Науково-виробничого центру ТОВ «ЕРБІС», ПП «Лабораторія ЕРБІС», м. Київ, Україна
"News of medicine and pharmacy" №4 (686), 2019
Date: 2019.04.23
Sections: Нistory of medicine

Back to issue