Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019

Back to issue

Brief thoughts about the system of providing medicines for patients with diabetes mellitus

Authors: Прудиус П.Г. (1), Кузьмінська О.Є. (1), Прудиус В.Є. (2)
1 - Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр, м. Вінниця, Україна
2 - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Specialist manual

print version

На сьогодні перед усіма країнами світу постало досить важке завдання щодо утримання балансу між потребами фармацевтичної індустрії й потребами державних систем охорони здоров’я. Останніми десятиріччями в країнах Європи відзначається підвищення лікарських затрат у зв’язку з появою нових технологій, збільшенням кількості й типів спеціалістів, зростанням відсотка старіючого населення. Досвід європейських країн показує, що запровадження лише жорсткої цінової регламентації недостатньо, необхідний вплив на практику виписування лікарських засобів. Важливо також розуміти, що будь-яке порівняння цін ґрунтується на валютних коливаннях.

Уряди країн можуть обирати різні шляхи впливу на ціни фармацевтичної продукції, але мета єдина — контролювати фармацевтичні затрати й створити ефективний спосіб утримання ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Короткі роздуми щодо системи забезпечення ліками пацієнтів із цукровим діабетом
Authors: Прудиус П.Г. (1), Кузьмінська О.Є. (1), Прудиус В.Є. (2)
1 - Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр, м. Вінниця, Україна
2 - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"News of medicine and pharmacy" №10 (697), 2019
Date: 2019.09.30
Sections: Specialist manual

Back to issue