Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №8 (695), 2019

Back to issue

Профілактична медицина та медичні проблеми екології і охорони довкілля в Україні (невідкладні виклики сьогодення)

Authors: Трахтенберг І.М., академік НАМН, член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
Назаренко В.І., завідувач лабораторії з вивчення і нормування фізичних факторів ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Останніми роками на сторінках друкованих видань і під час виступів на багатьох громадських форумах гостро і принципово піднімалися питання охорони здоров’я і нинішніх перетворень у зв’язку з сьогоденною ситуацією в медицині й медичною реформою, яка взяла старт із Закону України від 19.10.2017 № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (закон про медичну реформу), який набув чинності з 30.01.2018 р. Уже самі назви цих виступів, їхні помітні заголовки та загальна різка спрямованість, небайдужа, навіть емоційна тональність — свідоцтво зацікавленості громадськості в долі цієї проблеми, що стосується найціннішого — життя і здоров’я людини.


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: В.Ф. Москаленко, член-кор. АМН України, д.м.н., професор, ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; Т.С. Грузєва, д.м.н., професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
"Internal medicine" 2(8) 2008
Date: 2008.09.04
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Sections: Medical forums
Unified state policy of public health of Ukraine: concept, strategy, tactics, criteria of successful implementation
Authors: Prokopchuk, А. L. - doctor, specialist in social medicine and health care; Pavlenko А.I. - MD, Ukrainian SRI of industrial medicine, Krivoy Rog
"News of medicine and pharmacy" 15 (558) 2015
Date: 2016.01.31
Sections: Specialist manual
Шляхи подолання демографічної та медичної кризи в Україні через систему сучасного реформування
Authors: ПРОКОПЧУК О.Л., лікар вищої категорії, дипломований спеціаліст із соціальної медицини та охорони здоров’я Всесвітньої організації охорони здоров’я
ПАВЛЕНКО О.І., к.м.н., завідувач лабораторії промислових аерозолів Українського НДІ промислової медицини

"News of medicine and pharmacy" 9 (542) 2015
Date: 2015.10.02
Sections: Medicine. Doctors. Society
Authors: Прима О.В. (1), Колос Л.А. (1), Олим М.Ю. (2), Домбровський С.П. (1), Лукаш М.Г. (1), Скиба Т.А. (1), Тимофеєва Н.Г. (1), Іванько О.М. (3), Депутат Ю.М. (3)
1 - ДУ «Центр превентивної медицини МВС», м. Київ, Україна
2 - Центральне санітарно-епідеміологічне управління, м. Київ, Україна
3 - Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №5-6, 2019
Date: 2019.11.25
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums

Back to issue