Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №8 (695), 2019

Back to issue

Профілактична медицина та медичні проблеми екології і охорони довкілля в Україні (невідкладні виклики сьогодення)

Authors: Трахтенберг І.М., академік НАМН, член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
Назаренко В.І., завідувач лабораторії з вивчення і нормування фізичних факторів ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Останніми роками на сторінках друкованих видань і під час виступів на багатьох громадських форумах гостро і принципово піднімалися питання охорони здоров’я і нинішніх перетворень у зв’язку з сьогоденною ситуацією в медицині й медичною реформою, яка взяла старт із Закону України від 19.10.2017 № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (закон про медичну реформу), який набув чинності з 30.01.2018 р. Уже самі назви цих виступів, їхні помітні заголовки та загальна різка спрямованість, небайдужа, навіть емоційна тональність — свідоцтво зацікавленості громадськості в долі цієї проблеми, що стосується найціннішого — життя і здоров’я людини.


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue