Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №4(99), 2019

Back to issue

Стан гемостатичного потенціалу крові у хворих на рак тіла матки

Authors: Босенко К.В., Потапчук Ю.О.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Останніми десятиліттями спостерігається поступове і неухильне зростання як захворюваності на рак тіла матки, так і смертності від даної патології. Пацієнти, які хворіють на злоякісні новоутворення, мають більш високу частоту тромбоемболічних ускладнень.

Матеріали та методи. Для визначення тромбонебезпечності онкогінекологічних хворих було здійснено комплексне динамічне дослідження стану системи гемостазу у 87 гінекологічних хворих; контроль — 30 практично здорових жінок. Усім пацієнтам проводився аналіз згортальної системи крові з використанням стандартних біохімічних тестів, а також нового метода — низькочастотної п’езоелектричної гемівіскозиметрії одразу ж після госпіталізації, після операції та упродовж знаходження у стаціонарі. Дані лабораторних та інструментальних методів були співставлені між собою та проаналізовані.

Результати ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Потапчук Ю.О., Босенко К.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

"Emergency medicine" №4(99), 2019
Date: 2019.08.07
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Use of a test with double local hypoxia of the upper extremity in patients with obliterating atherosclerosis of the lower extremities vessels
Authors: Твердовський І.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.27
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
The issue of thrombohemorrhagic complications in patients with endometrial cancer: what is new?
Authors: Тарабрін О.О., Бобирь А.Л., Босенко К.В., Дузенко О.О.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

"Emergency medicine" №4(91), 2018
Date: 2018.08.09
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue