Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №4(99), 2019

Back to issue

Особливості клініко-лабораторних показників у жінок, які мають поєднану патологію матки — лейоміому й аденоміоз

Authors: Запорожченко М.Б., Сидоренко А.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Своєчасна оцінка лабораторних показників, дослідження біологічних рідин має принципове практичне значення для клініциста та потребує динамічного спостереження за вмістом статевих гормонів, загальних показників крові, показників згортальної системи крові, макро- та мікроелементів. Їх дисбаланс, у свою чергу, може бути як фактором виникнення захворювань, так і їх наслідком.

Мета роботи: вивчити особливості супутньої патології та вміст фолієвої кислоти, вітамінів В1, D, Е, феритину в сировотці крові хворих на поєднану патологію матки — лейоміому й аденоміоз.

Матеріали та методи. Нами було обстежено 150 жінок репродуктивного віку, із них 30 жінок — контрольна група (І). Основна група (ІІ) розподілялась на групу ІІА — 60 хворих ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей, Л.В. Калугіна, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології» АМН України; Київський міський ендокринологічний центр
"News of medicine and pharmacy" 4(309) 2010
Date: 2010.08.03
Authors: Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей, Л.В. Калугіна, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології» АМН України; Київський міський ендокринологічний центр
"News of medicine and pharmacy" 4(309) 2010
Date: 2010.08.03
Сучасні підходи до лікування синдрому регургітації у дітей раннього віку
Authors: Шадрін О.Г., Марушко Т.Л., Полковниченко Л.М., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ
"Child`s Health" 6 (41) 2012
Date: 2013.02.22
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue