Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №4(99), 2019

Back to issue

Спінальна анестезія як найбільш адекватна анестезія в онкопацієнтів при проведенні брахітерапії з можливістю збереження свідомості

Authors: Красносельський М.В.(1), Крутько Є.М.(1), Шульга М.В.(1), Шульга Є.В.(2), Пилипенко С.О.(1)
(1) — ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. В онкопацієнтів при проведенні брахітерапії ми повинні скоординувати таким чином лікувальний процес, щоб мати можливість провести складний процес брахітерапії, де одночасно задіяно декілька лікарів для досягнення операційних результатів швидше, менш травматично, без проведення загального наркозу. При цьому використовуються радіоактивні речовини, що ставить для анестезіолога завдання мати можливість залишити хворого на певний час без введення анестетиків, спостерігаючи тільки за показаннями моніторів. Метою знеболювання є зменшення болю при збереженні свідомості, оскільки у хворого під час проведення брахітерапії відзначається виражений біль.

Мета дослідження: вивчення та обґрунтування доцільності використання спінальної анестезії на спонтанному диханні в онкохворих при проведенні брахітерапії для забезпечення анестезії з ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Красносельський М.В.(1), Крутько Є.М.(1), Шульга М.В.(1), Шульга Є.В.(2), Середенко В.Г.(1)
(1) — ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №4(99), 2019
Date: 2019.08.07
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: Слободянюк А.Т., Левченко Т.М.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue