Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №4(99), 2019

Back to issue

Особливості загального знеболювання як найбільш адекватного виду анестезії на час проведення радіочастотної або електромагнітної абляції легень під контролем комп’ютерної томографії

Authors: Красносельський М.В.(1), Крутько Є.М.(1), Шульга М.В.(1), Шульга Є.В.(2), Середенко В.Г.(1)
(1) — ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. В умовах проведення радіочастотної або електромагнітної абляції легень під контролем комп’ютерної томографії ми маємо необхідність проведення цієї лікувальної маніпуляції з обов’язковим достатнім знеболюванням. Проте анестезіолог більшість часу не знаходиться поряд з пацієнтом і має змогу тільки спостерігати за станом хворого за моніторами. Пацієнт повинен тривалий час бути нерухомим. Зрозуміло, що внутрішньовенний наркоз в цьому випадку неможливий, оскільки ще додатково до всього цього вимагає періодичного довведення анестетиків.

Мета дослідження: забезпечення загального знеболювання як найбільш адекватного виду анестезії на час проведення радіочастотної або електромагнітної абляції легень під контролем комп’ютерної томографії з досягненням повного знеболювання і безпеки.

Матеріали та ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Перший досвід використання препарату Пропофол-Ново в програмах анестезіологічного забезпечення лапароскопічних холецистектомій та оперативних втручань в отоларингології
Authors: Бондар М.В., Кондратенко С.О., Гончарук С.С., Вінніченко В.І. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, Олександрівська міська клінічна лікарня, м. Київ
"Emergency medicine" 3 (50) 2013
Date: 2013.06.05
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency, Surgery, Otorhinolaryngology
Sections: Clinical researches
Authors: Красносельський М.В.(1), Крутько Є.М.(1), Шульга М.В.(1), Шульга Є.В.(2), Пилипенко С.О.(1)
(1) — ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №4(99), 2019
Date: 2019.08.07
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Prolonged paravertebral analgesia for pain relief in patients after thoracotomy
Authors: Синицин М.М.
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 2 (81) 2017
Date: 2017.05.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue