Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №4(99), 2019

Back to issue

Застосування низькочастотної п’єзоелектричної тромбоеластографії для порівняння ефективності моно- й комбінованої антитромботичної терапії у пацієнтів із морбідним ожирінням

Authors: Сухонос Р.Є.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Пацієнти з морбідним ожирінням (МО) мають високий ризик тромбоемболічних ускладнень. У пацієнтів з індексом маси тіла (ІМТ) > 35 кг/м2 стан гіперкоагуляції обумовлений порушенням усіх компонентів згортання крові, а також механізмів антикоагуляції, що викликано ожирінням. Матеріали та методи. Систему гемостазу вивчали у 100 пацієнтів з ІМТ > 35 кг/м2 з різними патологіями, які були госпіталізовані для подальших хірургічних втручань різного профілю. Усі пацієнти були розподілені на дві групи залежно від типу терапії: 1-ша група (n = 50) — монотерапія еноксапарином натрію 0,1% 0,2 мл підшкірно (п/ш) 2 рази на добу кожні 12 год; 2-га група (n ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue