Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №4(99), 2019

Back to issue

Застосування низькочастотної п’єзоелектричної тромбоеластографії для порівняння ефективності моно- й комбінованої антитромботичної терапії у пацієнтів із морбідним ожирінням

Authors: Сухонос Р.Є.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Пацієнти з морбідним ожирінням (МО) мають високий ризик тромбоемболічних ускладнень. У пацієнтів з індексом маси тіла (ІМТ) > 35 кг/м2 стан гіперкоагуляції обумовлений порушенням усіх компонентів згортання крові, а також механізмів антикоагуляції, що викликано ожирінням. Матеріали та методи. Систему гемостазу вивчали у 100 пацієнтів з ІМТ > 35 кг/м2 з різними патологіями, які були госпіталізовані для подальших хірургічних втручань різного профілю. Усі пацієнти були розподілені на дві групи залежно від типу терапії: 1-ша група (n = 50) — монотерапія еноксапарином натрію 0,1% 0,2 мл підшкірно (п/ш) 2 рази на добу кожні 12 год; 2-га група (n ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Use of a test with double local hypoxia of the upper extremity in patients with obliterating atherosclerosis of the lower extremities vessels
Authors: Твердовський І.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.27
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Босенко К.В., Потапчук Ю.О.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

"Emergency medicine" №4(99), 2019
Date: 2019.08.07
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: А.М. ГОНТАР, к.м.н., асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
"Internal medicine" 6(6) 2007
Date: 2008.07.24
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches

Back to issue