Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №4(99), 2019

Back to issue

Корекція ферментативного стану та перекисного окиснення ліпідів у онкохворих з мультиорганними оперативними втручаннями

Authors: Шульга Є.В.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. На сьогодні, на жаль, кількість пацієнтів з раком тільки збільшується. Питання відновлення показників ферментативного стану та перекисного окиснення ліпідів в онкохворих із мультиорганними хірургічними втручаннями є нагальною проблемою в сучасній онкології. Цікавим є дослідження у ранньому післяопераційному періоді покращення показників ферментативного стану та перекисного окиснення ліпідів за умови проведення описаної нами інтенсивної терапії для оцінки надалі зменшення частоти ускладнень і летальності (що ми оцінювали згідно із шкалою SOFA), біологічний сенс якої полягає в розірванні механізму шкідливої дії токсичних метаболітів перекисного окиснення ліпідів, пригніченні запуску механізму апоптозу та покращенні репаративних процесів.

Мета дослідження: корекція окисно-відновного метаболізму на основі даних ферментативного ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Correction of the enzymatic state and lipid peroxidation in patients  with cancer undergoing surgery involving multiple organs
Authors: Красносельський М.В.(1), Крутько Є.М.(1), Шульга М.В.(1), Шульга Є.В.(2)
(1) — ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №5(92), 2018
Date: 2018.10.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
The influence of hemofiltration on the general status of cancer patients after multi-organ operations
Authors: Красносельський М.В., Крутько Є.М., Храмцов Р.Є.
ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.27
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue