Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

«Practical Oncology» Том 2, №2, 2019

Back to issue

Categories of locally advanced rectal cancer

Authors: Гордійчук П.І., Гордійчук М.П., Гринчук С.О.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Oncology

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Проблема лікування хворих на рак прямої кишки нині є актуальною у зв’язку з динамікою постійного росту захворюваності в усьому світі та високими показниками щорічної смертності. Одним із важливих питань діагностики та лікування хворих на рак прямої кишки є місцево-поширений рак, який діагностується, за літературними даними, у 22–49,4 % хворих. Єдиного розуміння місцево-поширеного раку прямої кишки (МПРПК) серед онкохірургів, онкологів не існує. Так, переважна більшість закордонних колег характеризують його як пухлину, що проростає за межі м’язового шару прямої кишки (≥ Т3 чи N+) тобто з ІІ, ІІВ стадії за TNM, тоді як інші вважають за нерухому або ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Гордійчук П.І. (1, 2), Кошель К.В. (2), Гордійчук М.П. (1, 2), Манжура А.О. (2), Гринчук С.О. (1)
1 - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
2 - Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ, Україна

«Practical Oncology» Том 2, №2, 2019
Date: 2019.08.28
Categories: Oncology
Sections: Medical forums
Рак щитоподібної залози
Authors: Паньків В.І., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
International journal of endocrinology 8 (48) 2012
Date: 2013.03.04
Categories: Endocrinology
Sections: Medical education
Безпосередні результати лапароскопічних операцій у хворих на рак ободової кишки
Authors: Т.І. Тамм, О.П. Захарчук, В.В. Непомнящий, К.О. Крамаренко, Харківська медична академія післядипломної освіти, Кафедра хірургії та проктології
"News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология (429) 2012 (тематический номер)
Date: 2013.02.07
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches

Back to issue