Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

«Practical Oncology» Том 2, №2, 2019

Back to issue

Surgical treatment for cancer of the middle and lower rectal ampulla

Authors: Гордійчук П.І. (1, 2), Кошель К.В. (2), Гордійчук М.П. (1, 2), Манжура А.О. (2), Гринчук С.О. (1)
1 - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
2 - Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ, Україна

Categories: Oncology

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Інтерес до лікування раку прямої кишки постійно збільшується через зростання захворюваності в усьому світі. Не є винятком і Україна, де за останні двадцять років приріст захворюваності на рак товстої кишки становив близько 25 %, а у м. Києві темпи приросту ще вищі. Хірургічне лікування залишається радикальним методом у комплексному лікуванні хворих на рак прямої кишки, тому що цей метод є визначальним в отриманні безпосередніх та віддалених результатів. Формування низьких колоректальних анастомозів має високий рівень виникнення неспроможності, незважаючи на сучасний рівень розвитку хірургічних технологій. Формування превентивної трансверзо- чи ілеостоми не запобігає неспроможності, а лише зменшує кількість виконаних релапаротомій. Тому проводиться постійний ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Гордійчук П.І., Гордійчук М.П., Гринчук С.О.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

«Practical Oncology» Том 2, №2, 2019
Date: 2019.08.28
Categories: Oncology
Sections: Medical forums
Sphincter-Preserving Surgeries in the Treatment of Adenocarcinoma of the Anal Canal
Authors: Dumanskyi U.V., Ketov V.H. - Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, Krasnyi Lyman, Ukraine
Ukrainian journal of surgery 1-2 (28-29) 2015
Date: 2016.03.14
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches

Back to issue