Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Kidneys" Том 8, №3, 2019

Back to issue

Ревматологічні захворювання і нирки: на що звернути увагу

Authors: Д. Іванов

Categories: Nephrology

Sections: Specialist manual

print version

Ревматологічні захворювання призводять до хронічних страждань та інвалідизації людей. Проте головною причиною скорочення життя пацієнтів є кардіоваскулярні причини та ниркова недостатність. Для раннього виявлення підвищеного серцево-судинного ризику та ураження нирок із метою профілактики та своєчасного лікування рекомендовано щонайменше раз на рік проводити 3 нефрологічних і одне загальне дослідження (3 + 1):
— Аналіз крові на креатинін для (самостійного) визначення розрахункової швидкості клубочковї фільтрації (рШКФ) за допомогою додатка yourGFR (доступний на Google play). При рШКФ ≤ 60 мл/хв/м2 показана негайна консультація нефролога, при рШКФ 
> 60 мл/хв/м2 — проведення аналізу щорічно.
— Аналіз крові на сечовину та сечову кислоту. При рівні сечовини понад 8 ммоль/л або сечової кислоти понад 420 мкмоль/л слід звернути увагу ревматолога на це значення або ж необхідна консультація нефролога, при менших значеннях — проведення аналізу щорічно.
— Аналіз сечі на альбумінурію або співвідношення альбумін/креатинін (САК) разової (ранкової) пор-ції сечі. При рівні альбумінурії ≥ 30 мг/г або САК 
≥ 3 мг/ммоль показана консультація нефролога, при менших значеннях — проведення аналізу щорічно.
— Вимірювання артеріального тиску щотижня. При значеннях ≥130/80 мм рт.ст. понад 3 останніх місяці показана консультація нефролога або кардіолога.
Корекція виявлених порушень базується на призначенні препарату з групи блокаторів рецепторів до ангіотензину або інгібіторів АПФ, що допоможуть подовжити ваше життя.
Підготував проф. Д. Іванов 


Back to issue