Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №10 (697), 2019

Back to issue

Сучасні підходи до лікування інфекцій верхніх дихальних шляхів з погляду клінічних настанов різних країн світу

Authors: Крамарьов С.О., Гречуха Є.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Проблема інфекцій верхніх дихальних шляхів залишається актуальною в будь-яку пору року і є соціально значущою. Температура, що піднімається при обговоренні цього питання, часом сягає точки кипіння. У часи, коли з кожним роком все частіше говорять про антибіотикорезистентність, а кількість смертей, викликаних резистентністю до антибіотиків, зростає, надзвичайно важливим є раціональне застосування антибіотиків, а отже, і правильний підхід до лікування найбільш поширених нозологій. На сьогодні існує проблема уніфікованого підходу до лікування: дозвіл на застосування міжнародних протоколів не передбачає, що вони розрізняються. Увазі лікарів пропонується огляд різних клінічних настанов і рекомендацій щодо лікування таких захворювань верхніх дихальних шляхів, як гострі синусити, тонзилофарингіти й гострий середній отит.


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Current approaches to the treatment of upper respiratory tract infections in terms of clinical guidelines of different countries
Authors: Крамарьов С.О., Гречуха Є.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №3, 2019
Date: 2019.06.27
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Аспекти лікування інфекцій нижніх дихальних шляхів з погляду клінічних настанов різних країн (бронхіоліт, бронхіт, позагоспітальна пневмонія)
Authors: Крамарьов С.О., Гречуха Є.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №13 (706), 2019
Date: 2019.12.05
Categories: Pulmonology
Sections: Clinical researches
Aspects of treatment of lower respiratory tract infections in terms of clinical guidelines of different countries (bronchiolitis, bronchitis, community-acquired pneumonia)
Authors: Крамарьов С.О., Гречуха Є.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №4, 2019
Date: 2019.10.10
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Проблема гострого середнього отиту в практиці лікаря загальної практики — сімейної медицини: тактика антибіотикотерапії
Authors: Височина І.Л., Абатуров О.Є. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
"Child`s Health" 5 (56) 2014
Date: 2014.09.17
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue