Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" №10 (697), 2019

Back to issue

Безпечність деконгестантів — pro et contra

6 вересня 2019 року в м. Києві за підтримки –НМАПО імені П.Л. Шупика, НМУ імені О.О. Бого–мольця, ДУ «Інститут ото–ларингології імені О.С. Коломійченка НАМН України», Асоціації алергологів України, Асоціації педіатрів м. Києва, у ме–жах реалізації Національної стратегії МОЗ України щодо безперервного професійного розвитку лікарів відбувся мультидисциплінарний форум «Безпечність –деконгестантів — pro et contra», у якому взяли участь понад 600 лікарів загальної практики — –сімейної медицини, –педіатрів, терапевтів, алергологів з усіх регіонів України.


Форум був присвячений обґрунтуванню підходів до ефективного й безпечного усунення назальної обструкції при інфекційних і алергічних ураженнях слизової оболонки носа й приносових пазух у дітей і дорослих.

З привітанням від академії та програмною лекцією щодо основних напрямків і форм безперервної освіти лікарів в Україні виступив перший проректор, заслужений лікар України, чл.–кор. НАМН України, професор Ю. Вдовиченко, який відзначив доцільність і ефективність проведення саме мультидисциплінарних науково–практичних заходів з використанням елементів телемедицини й побажав учасникам форуму плідної роботи й набуття нових, практично орієнтованих знань.

Президент Асоціації алергологів України професор С. Зайков відзначив важливість правильних підходів до лікування риносинуситів різної етіології з позицій доказової медицини й узяв активну участь в обговоренні цієї важливої проблеми медицини.

Форум був проведений у формі дискусії педіатра, алерголога, отоларинголога й клінічного фармаколога.

Завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П.Л. Шупика, заслужений лікар України, президент Асоціації педіатрів м. Києва, професор Г. Бекетова надала інформацію щодо поширеності риносинуситів у дітей, звернула увагу учасників форуму на анатомо–фізіологічні особливості носа і його слизової оболонки в дітей різних вікових груп, патогенез і особливості перебігу гострих інфекційних риносинуситів у дітей.

Завідувач кафедри отоларингології Одеського національного медичного університету, голова Асоціації отоларингологів Одеської області, професор С. Пухлик ознайомив лікарів з основними функціями носа й підходами до лікування риносинуситів різного генезу.

Доповідь д.м.н. І. Гогунської з ДУ «Інститут отоларингології імені О.С. Коломійченка НАМН України» була присвячена питанням поширеності алергічних уражень верхніх відділів респіраторного тракту, їх гіподіагностиці, особливостям клінічного перебігу й помилкам при їх лікуванні з безконтрольним використанням назальних деконгестантів.

Завідувач кафедри клінічної фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор Г. Зайченко звернула увагу лікарів на класифікацію і механізми дії топічних і системних деконгестантів, негативні аспекти їх дії і переваги системних засобів, а також надала практичні рекомендації для пацієнтів з медикаментозним ринітом щодо усунення залежності від деконгестантів.

Кожен лектор навів відповідні клінічні випадки з власного досвіду з розбором діагностичних і терапевтичних помилок. Учасники форуму поставили експертам велику кількість різнопланових запитань, на які отримали ґрунтовні й вичерпні відповіді.

У рамках форуму відбувалася також пряма трансляція заходу, під час якої учасники мали можливість не тільки спостерігати за ним, а й брати безпосередню участь, ставлячи питання або підтримуючи голосуванням питання своїх колег.

Після дискусії учасниками форуму була прийнята резолюція щодо ефективного й безпечного контролю симптому назальної обструкції в дітей і дорослих.

Резолюція форуму

1. Носова блокада є провідним симптомом при ураженні носа й приносових пазух і суттєво знижує якість життя пацієнта (97,35 % відповіли «так»).

2. Назальна обструкція може призводити до залучення в патологічний процес євстахієвої труби, середнього вуха тощо й обтяжувати перебіг захворювання (100 % відповіли «так»).

3. Вірус–індуковане загострення алергічного риніту має більш тяжкі й тривалі симптоми за рахунок потенціювання патогенетичних механізмів інфекційного й алергічного запалення (97,73 % відповіли «так»).

4. Безконтрольне застосування деконгестантів (особливо при самолікуванні) є небезпечним (97,37 % відповіли «так»).

5. Інтраназальні (місцеві) деконгестанти не завжди можна правильно дозувати, оскільки на фоні високого рівня гістаміну в перші дні захворювання вони не всмоктуються в слизовій оболонці носа, тому в рекомендованих дозах є недостатньо ефективними. –Пероральні крапельні деконгестанти є більш прийнятними завдяки простому дозуванню й системній дії (100 % відповіли «так»).

6. Комбінована терапія назальної обструкції альфа–адреноміметиками й антигістамінними препаратами завдяки їх синергії дозволяє ефективно контролювати симптом назальної обструкції з одночасним зниженням кількості небажаних побічних ефектів (95,45 % відповіли «так»).

7. З метою підвищення ефективності контролю назальної обструкції в дітей із 4–річного віку перевагу слід віддавати фіксованій комбінації альфа–адреноміметика й антигістамінного препарату (наприклад, фенілефрину з хлорфеніраміном) (97,44 % відповіли «так»).

Після закінчення голосування модератор форуму, д.м.н., професор Галина Володимирівна Бекетова підкреслила високу практичну цінність напрацювань форуму й закликала присутніх колег до активного використання положень резолюції в повсякденній практичній діяльності.

Головним медіапартнером мультидисциплінарного форуму було оголошено Видавничий дім «Заславський».

Після наукової частини на учасників мультидисциплінарного форуму чекали чудовий концерт і плідне –спілкування.Back to issue