Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №11 (698), 2019

Back to issue

Розвиток етичної думки в медицині

Authors: Аким Літвак,
доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.м.н.

Sections: Specialist manual

print version


Summary

З часів давньогрецького мислителя Аристотеля, який жив у IV віці до н.е., починають формуватися наукова думка і поняття наукового терміна «етика», що, за розумінням філософа, визначає доброчесності людини. Таким чином, наука етика існує з давніх-давен, більше як 24 століття. У сучасному розумінні етика є філософською наукою, яка вивчає мораль і все, що з цим пов’язано. Прийнято розрізняти в сучасній етиці два типи досліджень: теоретичні дослідження проблем щодо сутності і змісту моралі та дослідження вчення щодо набору правил, вимог, принципів, яких повинна додержуватись людина у своїй поведінці в суспільстві.


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Етичність поведінки медичного персоналу
Authors: Аким Літвак,
доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат медичних наук

"News of medicine and pharmacy" №1 (678), 2019
Date: 2019.02.21
Sections: Specialist manual
Управління етичним розвитком персоналу медичної організації
Authors: Літвак А.І., к.м.н., доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса, Україна
"News of medicine and pharmacy" 11 (623) 2017
Date: 2017.11.01
Sections: Medicine. Doctors. Society
Навчання і вдосконалення етичної поведінки медичного персоналу
Authors: Аким Літвак
доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.м.н.

"News of medicine and pharmacy" №5 (690), 2019
Date: 2019.05.13
Sections: Specialist manual
Authors: Лембрик І.С., Синоверська О.Б. Івано-Франківський державний медичний університет
"Child`s Health" 2(17) 2009
Date: 2009.07.05
Categories: Pediatrics/Neonatology

Back to issue