Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Газета "Новини медицини та фармації" №11 (698), 2019

Повернутися до номеру

ХХІ Сідельниковські читання


Резюме

ХХІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова та 75-річчю кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, відбулася у м. Львові 18–20 вересня 2019 року.

Зазначений форум є традиційним і цього року зібрав понад 1000 дитячих і сімейних лікарів, представників інших педіатричних спеціальностей, організаторів охорони здоров’я, освітян та науковців. На ноьму були представлені педіатричні кафедри 12 закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України та 3 академій післядипломної медичної освіти, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені О.М. Лук’янової НАМН України», Український інститут клінічної генетики Харківського національного медичного університету, ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» та ін.

У відкритті цього масштабного всеукраїнського педіатричного форуму взяли участь керівники Асоціації педіатрів України, вченої медичної ради МОЗ України, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, Управління охорони здоров’я Львівської міської ради, представники Національної академії медичних наук України.

У програмній доповіді члена-кореспондента НАМН України, професора О.П. Волосовця та академіка НАМН України, професора Ю.Г. Антипкіна були визначені основні сучасні виклики, що стоять перед медициною дитинства. Так, тривожна тенденція останніх двох десятиліть — зменшення кількості здорових дітей у країні, що відбувається на тлі зниження чисельності дитячого населення з 10 775 729 дітей 0–17 років у 1994 році до 7 609 297 у 2018 році при високих рівнях захворюваності і поширеності хвороб дитячого віку, епідемічних спалахах кору, захворюваності на гострі респіраторні інфекції та грип. Все це, без сумніву, вимагає підвищеної уваги суспільства та влади до системи забезпечення якісної медичної допомоги дитячому населенню, враховуючи прогресуюче скорочення підготовки педіатрів у закладах вищої медичної освіти та зменшення кількості дитячих лікарів до 8241 особи проти 12,4 тисячі у 2011 році. Тобто за останні 8 років кількість дитячих лікарів в Україні зменшилась на 3,9 тисячі осіб, а укомплектованість погіршилась в 1,42 раза. На 1,6 тисячі зменшилась кількість лікарів-педіатрів міських дільниць, а укомплектованість погіршилась майже у 1,5 раза. На 228 осіб зменшилась кількість неонатологів, на 180 осіб — кількість дитячих інфекціоністів.

Протягом 4 пленарних, 2 секційних засідань та методичної наради заслухано 102 наукові доповіді та 49 стендових презентацій від понад 50 провідних вітчизняних та іноземних вчених і численних авторських колективів. Вони були присвячені актуальним питанням організації педіатричної охорони здоров’я, діагностики, лікування та профілактики найбільш поширеної неінфекційної та інфекційної патології дитячого віку, імунопрофілактики як складової національної безпеки нашої держави, досягнень у педіатрії та клінічної генетики, запобігання поліпрагмазії, стримування антибіотикорезистентності, раціональної фармакотерапії на засадах доказової медицини та подальшого розвитку педіатричної освіти та науки.

Велику зацікавленість в учасників форуму викликали доповіді провідних науковців з університетів Інсбрука (Австрія) та Варшави (Польща) щодо сучасних проблем респіраторної патології, алергічних захворювань у дітей та їх лікування на засадах доказової медицини. У фокусі уваги форуму — раціональна антимікробна терапія в практиці педіатрії та сімейної медицини, сучасні стратегії стримування росту антибіотикорезистентності.

У межах конференції відбулася щорічна науково-методична нарада «Актуальні питання викладання педіатрії у вищих закладах освіти та закладах післядипломної освіти», у роботі взяли участь понад 70 завідувачів кафедри та професорів, завучів педіатричних кафедр з 15 закладів вищої освіти та закладів післядипломної освіти МОЗ і Міністерства освіти і науки (МОН) України.

Протягом її роботи пройшла презентація 75-річного досвіду викладання на кафедрі педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, сучасних викликів перед педіатричною освітою та наукою, результатів запровадження об’єктивно структурованого клінічного іспиту (OSCE) на різних етапах підготовки майбутніх лікарів. Заслухані звіти завідувачів опорних педіатричних кафедр щодо виконаної методичної роботи протягом звітного періоду. Був проведений круглий стіл з актуальних питань викладання педіатрії.

Учасники конференції висловлюють впевненість, що поліпшенню освітньої діяльності закладів вищої освіти щодо підготовки дитячих лікарів сприятиме впровадження нових стандартів підготовки за спеціальностями «медицина» та «педіатрія» на засадах проблемно-орієнтованої та поглибленої практичної підготовки.

Пріоритети підготовки дитячих лікарів та наукового пошуку повинні визначатися перш за все потребами галузі. На цей час в Україні спостерігається зростання поширеності у дітей хвороб органів дихання, уроджених аномалій, новоутворень, хвороб ендокринної системи, системи кровообігу, травм та отруєнь. Очевидно така динаміка поширеності хвороб дитячого віку свідчить про вплив екологічно забрудненого довкілля, нездорового способу життя більшості українських родин, низки спадкових факторів, нераціонального харчування та поширення шкідливих звичок серед дітей і підлітків. Нині процеси реформування галузі та медичної освіти відбуваються на тлі різкого зменшення обсягів підготовки дитячих лікарів у медичних вишах, що може призвести до кризових явищ щодо забезпеченості дитячими лікарями, дитячими інфекціоністами і неонатологами та у майбутньому погіршить якість надання медичної допомоги дитячому населенню нашої країни.

☼ Учасники конференції відзначали:

► стан здоров’я дитячого населення країни продовжує погіршуватись; рівні захворюваності та поширеності хвороб у дітей України залишаються вищими, ніж у країнах Європи;

► в Україні зменшується народжуваність та спостерігається тенденція до зростання смертності дітей віком до 5 років;

► найкраща динаміка зменшення малюкової смертності у 2019 році до 4,65 % досягнута у Львівській області за рахунок ефективної роботи педіатричних служб області та м. Львова;

► протягом останніх років звертає на себе увагу найвище збільшення захворюваності та поширеності у дітей новоутворень (у 2 рази), хвороб ендокринної системи, кровообігу, сечової системи, кістково-м’язової системи, уроджених аномалій, деформацій та хромосомних аномалій, хвороб вуха, соскоподібного відростка та органів дихання;

► найбільш незадовільні показники стану здоров’я дитячого населення спостерігаються у м. Києві та Київській, Івано-Франківській, Житомирській та Дніпропетровській областях, великих промислових регіонах і північних областях, які зазнали та продовжують зазнавати негативного впливу аварії на ЧАЕС;

► обсяги охоплення дитячого населення країни вакцинопрофілактикою залишаються недостатніми, що може призвести до епідемічних спалахів, зокрема дифтерії;

► обсяги підготовки студентів у закладах вищої освіти за спеціальністю «педіатрія» у 2019 році становили
лише 197 осіб у 8 медичних вишах, що є вкрай недостатніми та такими, що не відповідають потребам галузі; у 6 закладах вищої медичної освіти підготовка дитячих лікарів взагалі не проводиться;

► унаслідок зазначеного кількість дитячих лікарів зменшується, зростає кадровий дефіцит (до 1000 вакантних посад), а укомплектованість їх посад у закладах охорони здоров’я становить лише 76 %.

Враховуючи вищевикладене та необхідність постійної уваги до педіатричної охорони здоров’я, учасники ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції із міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова та 75-річчю кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, вважають за необхідне звернутись до нового складу Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо таких невідкладних заходів і пропозицій:

► Створити та затвердити загальнодержавну програму, спрямовану на захист прав дітей України, залучивши провідних фахівців галузі.

► Вжити запобіжних заходів щодо вакцинації населення в умовах епідемії дифтерії, що насувається на країну.

► З метою збереження здоров’я наступних поколінь законодавчо заборонити рекламу алкогольних напоїв та пропаганду тютюнопаління у засобах масової інформації.

► Надати наукове обґрунтування впровадженню ефективних стратегій профілактики, діагностики та лікування захворювань поширених хвороб дитячого віку.

► Звернутись до МОЗ України із пропозицією щодо збільшення державного замовлення на підготовку дитячих лікарів у закладах вищої освіти МОЗ та МОН України у 2019 році з встановленням фіксованого плану до 1000 осіб, із них не менше 500 місць передбачити для вступників з сільської місцевості на умовах договорів з місцевими громадами щодо наступного обов’язкового відпрацювання у державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

► Повторно звернутись до МОЗ України та МОН України щодо встановлення прохідного бала із результатів ЗНО на спеціальність «педіатрія» на рівні 140 балів, оскільки за престижністю вона поступається спеціальності «медицина» та не може конкурувати з нею в умовах конкурсного прийому у галузі знань «Охорона здоров’я».

► Продовжувати створювати підручники та посібники за спеціальністю «педіатрія» на досвіді кращих міжнародних практик.

► Розглянути стандарти педіатричної освіти на післядипломному етапі підготовки лікарів, безперервного професійного розвитку лікаря з урахуванням національних традицій і досвіду європейської системи вищої освіти та медичної допомоги.

► Забезпечити належні соціальні гарантії усім учасникам освітнього процесу (як лікарям, так і викладачам закладів вищої медичної освіти) щодо розвитку післядипломної медичної освіти та безперервного професійного розвитку, оскільки без зазначеного їх участь у міжнародних обмінах і закордонному стажуванні є проблематичною.

Оргкомітет конференціїПовернутися до номеру