Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №7(102), 2019

Back to issue

Антибіотикотерапія в хірургічній практиці: огляд рекомендацій

Вступ

Термін «интраабдомінальна інфекція» (ІАІ) використовують для позначення широкого спектра інфекцій, які, як правило, викликаються мікроорганізмами, що колонізують шлунково–кишковий тракт і проникають в інші, зазвичай стерильні ділянки черевної порожнини. З клінічних позицій планування програми антибактеріальної терапії доцільне виділення двох основних категорій інтраабдомінальних інфекцій — неускладнених і ускладнених. Неускладненою ІАІ називають інфекційне ураження одного органа без поширення на очеревину. Пацієнтів з такими інфекціями можна лікувати за допомогою хірургічного втручання або антибіотикотерапії. У випадках, коли контроль над інфекцією успішно досягнутий за допомогою хірургічного втручання, достатньо, як правило, 24–годинного курсу періопераційної антибіотикотерапії. При неускладнених ІАІ, таких як гострий дивертикуліт, гострий холецистит, гострий ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Антибіотикотерапія на базі видання «Johns HopkinsABX Guide». Diagnosis and Treatment of Infection Diseases. 2012.

2. 2013 WSES guidelines for management of intra–abdominal infections. Sartelli M. et al. World Journal of Emergency Surgery. 2013, Jan 8. 8 (1). 3.

3. Маркун Т.А. Рациональная антибиотикопрофилак–
ти
ка в абдоминальной хирургии: Информационное пособие для врачей. Островок здоровья. 25 марта 2017 года.

4. Программа СКАТ (Стратегия Контроля Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи. Российские клинические рекомендации.
2017.

5. Гельфанд Б.Р. Инфекции в хирургии. Издание Российской ассоциации специалистов по хирургическим инфекциям. 2017. Т. 15, № 3–4.

6. Prakash V., Oliver T.I. Amebic Liver Abscess. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2019. Last Update: April 1, 2019 (Pubmed).

Similar articles

Rationale for the use of levofloxacin 750 mg intravenously for the treatment  of severe community acquired pneumonia in the hospital  (literature review)
Authors: Нестеренко О.М., Прокопенко Б.Б., Нестеренко О.О., Воробйова Т.І.
Донецький національний медичний університет Міністерства охорони здоров’я України, м. Краматорськ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Антибактеріальна терапія госпітальних пневмоній
Authors: Недашківський С.М. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; Бабак С.І. - Комунальний заклад Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня»; Галушко О.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
"Emergency medicine" 3 (58) 2014
Date: 2014.06.18
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency, Pulmonology
Sections: Clinical researches

Back to issue