Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №14 (709), 2019

Back to issue

Порівняльний аналіз показників системи імунітету у хворих на інфекційні хвороби системи дихання

Authors: Ракша-Слюсарева О.А.1, Трихліб В.І.2, Слюсарев О.А.1, Тарасова І.А.3, Алєксєєнко В.В.3
1 - Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Лиман, Україна
2 - Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
3 - ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна

Sections: Clinical researches

print version

Вступ

Гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) та грип належать до найбільш поширених інфекційних захворювань як серед цивільного населення, так і військовослужбовців [1, 2]. Показники захворюваності серед дітей вищі, ніж серед дорослих, у 2–3,5 раза. У середньому дорослі хворіють на ГРЗ 2–3 рази на рік, а діти — до 6–10 разів на рік. Діти з організованих колективів можуть формувати одну з основних груп ризику в певній місцевості, населеному пункті [3, 4].

У військовослужбовців рівні захворюваності на ГРЗ щорічно перевищують всю іншу інфекційну захворюваність, а їх частка в загальній структурі інфекційної захворюваності сягає 90–95 % [5–8]. Під час епідемічних ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue