Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal №8 (110), 2019

Back to issue

Прогностичне значення синтропії вроджених вад розвитку центральної нервової системи у дітей

Authors: Ластівка І.В., Хлуновська Л.Ю.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Вступ. За даними ВООЗ, 20 % дитячої захворюваності та інвалідності, а також 15–20 % дитячої смертності викликані вродженими вадами розвитку (ВВР). Тактика та результати лікування дітей із множинними вродженими вадами розвитку (МВВР) значною мірою залежать від раннього виявлення супутніх ВВР. Метою роботи було дослідження синтропії ВВР ЦНС у складі МВВР. Матеріали та методи. Проаналізовано структуру МВВР у 188 пацієнтів за період 2000–2017 рр. Також досліджено архівні матеріали за результатами патологоанатомічних розтинів обласного патологоанатомічного бюро м. Чернівці 45 дітей, які померли у віці до 1 року, за 2000–2017 рр. Результати. Проаналізовано структуру ВВР, що входили до складу МВВР, які супроводжувалися ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Аналіз летальності та факторів підвищеного ризику народження дітей з уродженими вадами серця
Authors: Чайковська Г.С., Гнатейко О.З. - Державна установа «Інститут спадкової патології НАМНУ», м. Львів
"Child`s Health" 4 (39) 2012
Date: 2013.03.15
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: Баличевцева І.В., ГадЕцька С.Г., Клименко Н.А., Безуглова І.О., Турпаков Д.В. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
"Child`s Health" 2(17) 2009
Date: 2009.07.05
Categories: Pediatrics/Neonatology
Diagnosis, treatment and prognosis of epileptic seizures in children with hydrocephalus
Authors: Чомоляк Юрій, Малець Мирослава
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

International neurological journal №4 (106), 2019
Date: 2019.08.07
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual

Back to issue