Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal №8 (110), 2019

Back to issue

Вісь «мікробіом — кишечник — мозок» у патогенезі захворювань нервової системи

Authors: Лісуха Л.М.
Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, м. Київ, Україна

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Про мікробіом людини за останні п’ять років отримано багато нової інформації. Активно вивчається його вплив на когнітивні функції, поведінку та психічне здоров’я. Саме тому двоспрямовану комунікацію між головним мозком і нейроглією кишечника об’єднано у вісь «мікробіом — кишечник — мозок» (ВМКМ). Відомо, що кишкова мікрофлора впливає на центральну нервову систему (ЦНС), включаючи реакції на стрес, дозрівання і виживання нейронів, пластичність, експресію рецепторів і нейромедіаторів. Мета дослідження: вивчення впливу різних факторів на ВМКМ та їх роль у патогенезі розвитку захворювань нервової системи. Матеріали та методи. Нами застосовано системний підхід у вивченні взаємозв’язку між ВМКМ та патологією нервової системи ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Tillisch K. The effects of gut microbiota on CNS function in humans. Gut Microbes. 2014. 5. 404-410.

2. Fichna J., Storr M.A. Brain-gut interaction in IBS. Front Pharmacol. 2012. 3. 127-135.

3. Бондаренко В.М., Рябченко Е.В. Перспективы патогенетической терапии при патологии кишечно-мозговой оси. Верхневолжский журнал. 2016. 15(1). 17-23.

4. Bonaz B.L. Brain-gut interactions in inflammatory bowel di-sease. Gastroeterology. 2013. 144(1). 36-49.

5. Gareau M.G. Cognitive Function and the Microbiome. Int. Rev. Neurobio. 2016. 131. 227-46.

6. Heijtz R.D. et al. Normal gut microbiota modulates brain development and behavior. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2011. 108. 3047-3052.

7. Foster J.A. et al. Gut microbiota and brain function: an evolving field in neuroscience. Int. J. Neuropsychopharm. 2016. 19(5). doi: 10.1093/ijnp/pyv114.

8. Girillo C. et al. S100B protein in the gut: the evidence for enteroglial-susteined intestinal inflammation. World J. Gastroenterol. 2011. 17(10). 1261-1266.

9. Laflamme N., Rivest S. Toll-like receptor 4: the missing link of the cerebral innate immune response triggered by circulating gran-negative bacterial cell wall components. FASEB. J. 2001. 5. 155-163.

Similar articles

Modern approaches to the treatment of irritable bowel syndrome through the prism of the “intestine — brain” axis
Authors: Сірчак Є.С.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

"Gastroenterology" Том 52, №3, 2018
Date: 2018.09.24
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Probiotic correction in children: the focus on monostrain drugs
Authors: Крючко Т.О., Несіна І.М.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №3, 2017
Date: 2017.11.02
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Short-chain fatty acids: the role in the development of irritable bowel syndrome
Authors: Степанов Ю.М.(1), Будзак І.Я.(2), Кленіна І.А.(1)
(1) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна (2) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 53, №1, 2019
Date: 2019.05.06
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Modern view on the medical correction of functional constipations in children
Authors: Дудник В.М.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Child`s Health" Том 14, №4, 2019
Date: 2019.08.01
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue