Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal №8 (110), 2019

Back to issue

Роль молекулярно-генетичних досліджень у діагностиці і профілактиці розвитку вроджених захворювань травного тракту в новонароджених дітей

Authors: Фофанов О.Д., Фофанов В.О., Юрцева А.П.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Вступ. У структурі хірургічної патології новонароджених вроджені вади розвитку (ВВР) посідають провідне місце. Найбільш численою групою серед дітей із ВВР, які потребують хірургічної корекції, є діти з вродженими захворюваннями травного тракту (ВЗТТ), — до 75 %. Установлена генотоксична і мембранопатологічна дія ксенобіотиків, яка полягає в посиленні перекисного окислення ліпідів, порушенні кальцієвого гомеостазу та окислювального метаболізму клітин. Одним із найважливіших механізмів захисту плода від впливу несприятливих генетичних та епігенетичних чинників є система глутатіонтрансферази (GST). У доступній літературі майже відсутні дані про роль поліморфізму генів детоксикації GSTM1 та GSTT1 у розвитку ВЗТТ. Метою даного дослідження було вивчення особливостей делеційного поліморфізму генів детоксикації GSTM1 і ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Частота поліморфних варіантів генів II фази біотрансформації ксенобіотиків GSTM1 і GSTT1 у новонароджених Івано-Франківської області України
Authors: Горовенко Н.Г., Подольська С.В, Кочерга З.Р. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
"Child`s Health" 5 (56) 2014
Date: 2014.09.16
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: Ластівка І.В., Хлуновська Л.Ю.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International neurological journal №8 (110), 2019
Date: 2020.01.09
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Значення поліморфізму генів глутатіон-S-трансфераз (GSTM1, GSTT1) при різних запальних фенотипах бронхіальної астми в дітей
Authors: Колоскова О.К., Безруков Л.О., Білоус Т.М., Григола О.Г., Ортеменка Є.П. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
"Child`s Health" 6 (57) 2014
Date: 2014.12.17
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue