Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International neurological journal №8 (110), 2019

Back to issue

Внутрішньошлуночкові крововиливи в передчасно народжених дітей: соматичні та неврологічні ризики протягом першого року життя

Authors: Яблонь О.С., Саврун Т.І., Биковська О.А., Назарчук Н.М.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Нетравматичні внутрішньошлуночкові крововиливи (ВШК), за даними світової літератури, залишаються актуальною проблемою, як медичною, так і соціальною, посідаючи перші місця в структурі неонатальної захворюваності. Перенесені ВШК є предиктором формування стійких віддалених наслідків, зокрема неврологічних порушень із подальшою інвалідизацією, соціальною дезадаптацією та зниженням якості життя загалом. Мета дослідження: встановити вплив ВШК на стан передчасно народжених дітей із масою тіла ≤ 1500 г yпродовж першого року життя. Матеріали та методи. У дослідження були залучені 45 передчасно народжених дітей, які перебували на лікуванні у відділенні для недоношених новонароджених, а в подальшому — на диспансерному спостереженні в кабінеті катамнезу Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Під час ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Ранні ентеральне харчування і постнатальний фізичний розвиток недоношених дітей  із дуже малою масою при народженні
Authors: Добрянський Д.О., Родич О.Ю., Салабай З.В., Децик О.Я. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівська обласна клінічна лікарня
"Child`s Health" 4 (39) 2012
Date: 2013.03.15
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Current Opportunities of Magnetic Resonance Imaging in Premature Infants
Authors: Martynenko Ya.A. - State Institution «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv; Kherson Regional Children’s Clinical Hospital of Kherson Regional Council, Kherson; Medical Center of Physical Therapy and Pain INNOVO, Lviv, Ukraine
International neurological journal 7 (77) 2015
Date: 2016.02.08
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Authors: С.Л. НЯНЬКОВСЬКИЙ, Г.Ф. КОЗУБЕНКО, Ю.В. ПАКУЛОВА-ТРОЦЬКА, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна
"Child`s Health" 1(4) 2007
Date: 2007.11.01
Categories: Neurology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue