Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №8(103), 2019

Back to issue

Філософські та етико-правові аспекти анестезіології

Authors: Марков Ю.І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Останнім часом дедалі більшої актуальності набуває вирішення різноманітних питань сучасної медицини: клінічних, філософських, соціокультурних і юридичних аспектів, зокрема в діяльності лікаря-анестезіолога. На відміну від інших галузей природничих наук об’єктом вивчення, діагностики й застосування технологій у медицині виступає людина. Саме тому крім традиційних філософських питань, які постають перед науками про природу, у медицині існують непрості етико-правові й біоетичні розбіжності, що не мають стандартного розв’язання й кожного разу вимагають унікального рішення. Процес гуманізації сучасної медицини має здійснюватися на основі біоетичних принципів і цінностей, а всі науково-дослідні проєкти мають піддаватися обов’язковій етичній експертизі. Біоетика покликана вирішувати складні етичні дилеми, що ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Medical ethics problems from the position of anesthesiologist
Authors: Марков Ю.І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №2, 2020
Date: 2020.06.05
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Паліативна допомога та евтаназія: медико-соціальні, біоетичні, правові аспекти
Authors: Губський Ю.І., член-кор. НАМН України, д.м.н., професор, Царенко А.В., к.м.н., доцент
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" 10 (622) 2017
Date: 2017.10.17
Sections: Specialist manual

Back to issue