Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №8(103), 2019

Back to issue

Мікроемболізація судинного кровотоку при операціях аортокоронарного шунтування: моніторинг і профілактика

Authors: Радюшин Д.О.(1, 2), Лоскутов О.А.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Одеська обласна клінічна лікарня, м. Одеса, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Операція аортокоронарного шунтування (АКШ) є одним із найбільш значних успіхів у боротьбі із серцево-судинними захворюваннями, що є провідною причиною смертності й інвалідності. У багатьох пацієнтів після АКШ виникає післяопераційна когнітивна дисфункція (ПОКД), цей стан виникає в 50–70 % пацієнтів на момент виписки зі стаціонару і 20–40 % пацієнтів — через 6 місяців після виписки [1]. Однією з причин ПОКД є газова (повітряна) мікроемболізація церебральних судин головного мозку.

Мета: розробити методи моніторингу й профілактики повітряної мікроемболізації церебральних судин.

Матеріали та методи. Дослідження виконане на базі обласної клінічної лікарні (м. Одеса). Обстежено 110 осіб, яким було проведено АКШ. Хворі були рандомізовано розподілені ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Liu Y.H., Wang D.X., Li L.H., Wu X.M., Shan G.J., Su Y., Li J., Yu Q.J., Shi C.X., Huang Y.N., Sun W. The effects of cardiopulmonary bypass on the number of cerebral microemboli and the incidence of cognitive dysfunction after coronary artery bypass graft surgery. Anesth. Analg. 2009 Oct. 109(4). 1013-22.
2. Feinkohl I., Winterer G., Spies C.D., Pischon T. Cognitive Reserve and the Risk of Postoperative Cognitive Dysfunction. Dtsch Arztebl Int. 2017 Feb 17. 114(7). 110-117.

Similar articles

Authors: Тітов І.І.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Assessment of early post-operative cognitive disorders in cardiosurgical patients with arterial hypertension undergone cardiopulmonary bypass surgery
Authors: Колесников В.Г.
ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №2, 2020
Date: 2020.06.05
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Lidocaine in multimodal anesthesia: a panacea of the present or a new fashion trend?
Authors: Лоскутов О.А.(1, 2), Данчина Т.А.(1, 3), Колесников В.Г.(1, 2), Дружина О.М.(1, 2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут серця МОЗ України, м. Київ, Україна
(3) — Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Післяопераційна когнітивна дисфункція у жінок середнього віку: інцидентність та методи профілактики
Authors: Лісний І.І., Бєлка К.Ю., Клімчук Л.В., Воробйова Л.І., Кабанчук Ю.В., Катриченко М.О., Сидоренко К.Д., Балахонов О.І. - Національний інститут раку, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ
"Emergency medicine" 6 (53) 2013
Date: 2013.11.13
Categories: Medicine of emergency, Obstetrics and gynecology, Neurology, Surgery, Psychiatry
Sections: Clinical researches

Back to issue