Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №8(103), 2019

Back to issue

Модернізація навчального процесу на післядипломному етапі: перспективи, можливості

Authors: Саволюк С.І., Лисенко В.М., Крестянов М.Ю.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Сучасна технологічна революція в хірургії та анестезіології докорінно змінили хірургічну парадигму й філософію. Нинішня ургентна і планова хірургія вступила в епоху безпечних суперрадикальних розширених мультивісцеральних резекцій, симультанних операцій та агресивної хірургічної тактики. Це стало можливим завдяки інтеграції механізмів і факторів концепції «6 М»: Мультимодальність (програми Fast Track Surgery, ERAS), Мультидисциплінарність (різнопрофільні підходи, залучення спеціалістів різних галузей), Мультитехнологічність (лапароскопія, ендоскопія, ендоваскулярні й гібридні операції з асиміляцією технологій), Мультифункціональність (поліфункціональні електрохірургічні інструменти в лапароскопії та ендоскопії, електрозварювання живих біологічних тканин, зшивальні апарати — лінійні й циркулярні стиплери, системи дублювання, робот-асоційована лапароскопія, капсульна ендоскопія), Мультипроєкція (доопераційний облік, прогнозування ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Role of Medical Standards at Teaching of Interns of Different Specialties
Authors: Yehalov V.V., Kravets O.V., Gaiyduk O.I., Lavrishchev O.D., Volkova N.O.
SI «Dnipropetrovsk Medical Academy» of Ministry of Health of Ukraine
MI «Sixth Municipal Clinical Hospital» DRC, Dnipropetrovsk, Ukraine

"Emergency medicine" 6 (69) 2015
Date: 2016.01.20
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue