Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №2 (714), 2020

Back to issue

Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19). Стандарти медичної допомоги

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.02.2020 № 552
Загальна частина
Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19);
Шифр за МКХ-10: U07.1 2019-nCoV гостра респіраторна хвороба (тимчасова назва)
 
Розробники:
Безродна Олександра Вікторівна — к.м.н., доцент кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Голубовська Ольга Анатоліївна — д.м.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Дубров Сергій Олександрович — д.м.н., професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Ліщишина Олена Михайлівна — к.м.н., старший науковий співробітник, начальник відділу стандартизації медичної допомоги департаменту ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Efficacy of decamethoxin against complex viruses regardless of their antigenic structure: prospects for use in modern viral diseases of the respiratory tract
Authors: Гуменюк М.І.(1), Гуменюк Г.Л.(1, 2), Опімах С.Г.(1)
(1) — Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020
Date: 2020.02.28
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Коронавірусна інфекція (лекція)
Authors: Чернишова Л.І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №7 (725), 2020
Date: 2020.07.07
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual

Back to issue