Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"News of medicine and pharmacy" №3 (715), 2020

Back to issue

Винести урок із коронавірусної агресії

Authors: Ісак Трахтенберг
академік Національної академії медичних наук, член-кореспондент Національної академії наук, заслужений діяч науки і техніки

Sections: Specialist manual

print version

Головний урок історії полягає в тому, 
що людство не навчилося виносити з неї уроків.
Г. Гегель
 
Спостерігаємо тенденцію: старе зруйнувати, а потім почати будувати нове.
У такий спосіб буде відкинуто весь накопичений досвід, традиції, 
які в цивілізованому розумінні потрібно шанувати, поважати, продовжувати... 
Б. Патон
 

Вступні сторінки: протидія екстремальній ситуації

Те, що відбувається в нас із протиборством агресії коронавірусної інфекції, — подія, без сумніву, глобальна й драматична. Водночас це й урок, який свідчить про те, що ХХІ століття, як, утім, і нещодавнє ХХ, не гарантує нам безпеки в реаліях екстремальних ситуацій, вельми несподіваних і загрозливих не тільки для здоров’я, а й ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Профілактична медицина та медичні проблеми екології і охорони довкілля в Україні (невідкладні виклики сьогодення)
Authors: Трахтенберг І.М., академік НАМН, член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
Назаренко В.І., завідувач лабораторії з вивчення і нормування фізичних факторів ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №8 (695), 2019
Date: 2019.07.30
Sections: Specialist manual
Правова діяльність лікаря на етапі надання первинної медико-санітарної допомоги
Authors: Пасєчко Н.В., Юрчик О.В. - Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
International journal of endocrinology 3 (59) 2014
Date: 2014.06.20
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue