Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Прогностичні критерії при бойовій проникаючій черепно-мозковій травмі. Ступінь ураження головного мозку за даними комп’ютерної томографії

Authors: Бугай О.О., Мкртчян Ю.К.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Особливою медико-соціальною проблемою для усіх поранених є бойова проникаюча черепно-мозкова травма (БЧМТ). Під час Великої Вітчизняної війни поранення голови, шиї та хребта становили від 11,9  до 16  %, у локальних конфліктах — до 19  %, під час антитерористичної операції в Україні (15.04 — 26.08.2014 р.) частота поранення голови становила 26,6  %. За даними медичних карт стаціонарних хворих НВМКЦ «ГВКГ», частка загиблих із БЧМТ серед бойових необоротних втрат становить 42  %. До досліджуваної групи були включені 34 поранені з проникаючим осколковим черепно-мозковим пораненням. Частка поранених, які мали повне відновлення або помірну інвалідизацію, становить 68 %. Поранені з грубою інвалідизацією становили 3 %, померлих ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Бондар М.В. та ін. Анестезіологія та інтенсивна терапія. За ред. І.П. Шлапака. К.: Ніка Прінт, 2013. Т. 2. 550 с.
  2. Maas A.I., Hukkelhoven C.W., Marshall L.F., Steyerberg E.W. Prediction of outcome in traumatic brain injury with computed tomographic characteristics: a comparison between the computed tomographic classification and combinations of computed tomographic predictors. Neurosurgery. 2005 Dec. 57 (6). 1173-82.
  3. Liesemer K., Riva-Cambrin J., Bennett K.S., Bratton S.L., Tran H., Metzger R.R., Bennett T.D. Use of Rotterdam CT scores for mortality risk stratification in children with traumatic brain injury. Pediatric critical care medicine: a journal of the Society of Critical Care Medicine and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies. 2014 Jul. 15 (6). 554-62.
  4. Jones J., Gaillard F. et al. Rotterdam CT score of traumatic brain injury.

Back to issue