Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Можливості мультимодальної низькоопіоїдної анальгезії у великій абдомінальній хірургії

Authors: Гаргат Є.О.(1), Третяк А.М.(1), Бережний Є.П.(2)
(1) — Комунальне некомерційне підприємство «Марківська багатопрофільна лікарня Марківської районної ради», Луганська область, Україна
(2) — ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне, Луганська область, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Проблема інтенсивного больового синдрому після високотравматичних операцій на черевній порожнині впродовж десятиліть є постійною проблемою анестезіологів усього світу. Ефективним методом вирішення цієї проблеми є подовжена епідуральна блокада. На окрему увагу заслуговують методики без- та малоопіоїдної анальгезії та анестезії [1]. 
Мета: провести порівняльний аналіз ефективності малоопіоїдної та епідуральної анальгезії після великих абдомінальних операцій. 
Матеріали та методи. До дослідження увійшли 20 хворих після великих абдомінальних операцій з приводу поширених гнійно-запальних процесів черевної порожнини. Знеболювання — парацетамол з кеторолаком. У 12 пацієнтів було встановлено епідуральний катетер та проводилося підтримання подовженої анальгезії введенням розчину бупівакаїну — перша група. Восьми хворим із різних причин катетер не ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Mulier J. Opioid free general anesthesia: A paradigm shift? Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2017. № 64 (8). Р. 427-430.
  2. Brevik H., Borchgrevink P.C., Alen S.M. et al. Assessment of pain. Br. J. Anaesth. 2008. 101 (1). Р. 17-24.

Similar articles

Authors: Гаргат Є.О.(1), Третяк А.М.(1), Бережний Є.П.(2)
(1) — Комунальне некомерційне підприємство «Марківська багатопрофільна лікарня Марківської районної ради», Луганська область, Україна
(2) — ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне, Луганська область, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Періопераційна антиноцицептивна протекція в комплексі лікування хворих з операціями на артеріях нижніх кінцівок
Authors: Гомон М.Л., Мітюк О.І. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
"Emergency medicine" 5 (60) 2014
Date: 2014.09.12
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
The first experience of using multimodal low-opioid anesthesia for coronary artery bypass surgery
Authors: Лоскутов О.А.(1, 2), Данчина Т.А.(1, 3), Колесников В.Г.(1, 2), Дружина О.М.(1, 2), Коротчук Н.В.(2), Бугай О.О.(3)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут серця МОЗ України, м. Київ, Україна
(3) — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(89), 2018
Date: 2018.04.13
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue