Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Особливості показників доставки кисню у пацієнтів при передній резекції прямої кишки

Authors: Ковальчук А.О., Журко М.М.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Гіпоксія та викликані нею метаболічні розлади є провідними патогенетичними факторами практично всіх критичних станів. Це стосується і післяопераційних ускладнень. Відомо, що зниження транспорту кисню (DO2) під час операції може викликати органну дисфункцію в післяопераційному періоді. Тому одним з основних завдань анестезіологічної допомоги є підтримка стабільності гемодинаміки пацієнта та використання методів, спрямованих на підвищення кількості кисню, що надходить до тканин, або на зменшення негативного ефекту кисневої заборгованості.
Мета. Вивчити показники доставки кисню в пацієнтів у періопераційному періоді при передній резекції прямої кишки в умовах комбінованої анестезії.
Матеріали та методи. У дослідження включено 20 пацієнтів з раком прямої кишки (T1N0M0), які ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Ковальчук А.О.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
The role of monitoring of hemodynamics and assessment of oxygen transport function in patients in the acute period of severe polytrauma
Authors: Матолінець Н.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.27
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue