Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Використання плазмаферезу в інтенсивній терапії

Authors: Ковтун А.І., Акентьєв С.О., Аносов А.Є., Сажин А.П.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Плазмаферез (ПФ) є одним із ефективних методів очищення організму. Це метод швидкого видалення з організму плазми крові з розчиненими в ній екзо- та ендотоксинами, в тому числі циркулюючих імунних комплексів (ЦІК). ПФ дозволяє знизити їх токсичну дію на організм, призводить до корекції імунологічних порушень, чинить стимулюючу дію на обмін речовин, імунний статус, поліпшує мікроциркуляцію у тканинах, зменшує термін перебування хворого в стаціонарі. Утворення ЦІК є фізіологічним захистом організму (видалення ендогенних та екзогенних антигенів з організму шляхом фагоцитозу й через ретикулоендотеліальну систему). Патологічні реакції організму на ЦІК обумовлені підвищенням швидкості їх утворення над швидкістю елімінації, дефіцитом компонентів комплементу або функціональними ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Ковтун А.І., Акентьєв С.О., Карпо П.М., Аносов А.Є., Сажин А.П.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: Коновчук В.М., Ковтун А.І., Акентьєв С.О., Аносов А.Є., Сажин А.П.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: Коновчук В.М., Ковтун А.І., Карпо П.М., Сажин А.П., Аносов А.Є.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Date: 2019.04.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Застосування сорбційних методів екстракорпоральної детоксикації при екзогенних отруєннях (досвід роботи)
Authors: Коновчук В.М., Акентьєв С.О. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Власик Л.І. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; ДП «Науковий токсикологічний центр імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України», м. Київ; Акентьєва М.С. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
"Emergency medicine" 2 (57) 2014
Date: 2014.05.30
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue