Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Застосування гіпербарооксії при ендо- й екзотоксикозах у післяопераційному періоді

Authors: Ковтун А.І., Акентьєв С.О., Карпо П.М., Аносов А.Є., Сажин А.П.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Розвиток гіпоксії, що супроводжує гнійно-септичні ускладнення після оперативного втручання й санації очеревинної порожнини, вимагає застосування кисневої терапії. Високоефективним методом оксигенотерапії є гіпербарична оксигенація (ГБО). ГБО у комплексному лікуванні хворих з ендо- та екзотоксикозами сприяє ліквідації метаболічних порушень, тканинного ацидозу, нормалізації кислотно-основного стану, покращанню газового складу крові, відновленню функцій паренхіматозних органів.
Мета дослідження: підвищення ефективності комплексного інтенсивного лікування хворих з абдомінальними гнійно-септичними ускладненнями в післяопераційному періоді.
Матеріали та методи. Обстежено 49 хворих віком 17–68 років з абдомінальними гнійно-септичними ускладненнями в післяопераційному періоді. Пацієнти першої групи (n = 26) разом із традиційною терапією отримували щоденно один сеансу ГБО впродовж 6–8 ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue