Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Гостра серцева недостатність у хворих на інфекційний ендокардит

Authors: Колтунова Г.Б., Крикунов О.А.
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Критичні ситуації, пов’язані з виникненням гострої серцевої недостатності (ГСН), розвитком патологічних сполучень між камерами серця внаслідок фістулізації внутрішньосерцевих абсцесів, сепсис-індукованої гіпотензії з розвитком септичного шоку, стають об’єктом для екстрених хірургічних втручань і корелюють з високим ризиком летальних випадків.
Мета: дослідження частоти та факторів ризику виникнення доопераційної серцевої недостатності у хворих на інфекційний ендокардит (ІЕ).
Матеріали та методи. Основу цього дослідження становлять клінічні дані 120 хворих на активний інфекційний ендокардит, які пройшли обстеження і лікування в ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМНУ» з 01.01.2019 по 30.06.2019 р.
Результати. Частота реєстрації ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Matsuura R., Yoshioka D., Toda K., Yokoyama J., Miyagawa S., Yoshikawa Y., Sakaguchi T., Nishi H., Funatsu T., Yoshitatsu M., Monta O., Fukuda H., Sawa Y.; Osaka Cardiovascular Research (OSCAR) Study Group. Effect of the Initial Strategy for Active Endocarditis Complicated With Acute Heart Failure. Circ. J. 2018 Oct 25. 82(11). 2896-2904. doi: 10.1253/circj.CJ-18-0510.
  2. Wang A. Statement from the International Collaboration on Endocarditis on the current status of surgical outcome in infective endocarditis. Ann. Cardiothorac. Surg. 2019. 8(6). 678-680. doi: 10.21037.

Similar articles

Гостра серцева недостатність
Authors: Лоскутов О.А., Шлапак І.П. - Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Emergency medicine" 7 (54) 2013
Date: 2013.12.30
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Specialist manual
Гостра серцева недостатність у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST на ЕКГ
Authors: Пархоменко О.М., Кожухов С.М. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
"Emergency medicine" 3 (58) 2014
Date: 2014.06.17
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Clinical researches
Интраоперационная защита легких при хирургическом лечении больных инфекционным эндокардитом, осложненным развитием дыхательной недостаточности
Authors: Колтунова А.Б. - ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова НАМН Украины», г. Киев
"Emergency medicine" 5 (60) 2014
Date: 2014.09.12
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Дентальні аспекти запобігання інфекційному ендокардиту в дитячому віці
Authors: Волосовець Т.М. - Інститут стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Child`s Health" 2 (53) 2014
Date: 2014.05.28
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Pediatrics/Neonatology, Stomatology
Sections: Specialist manual

Back to issue