Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Вплив реосорбілакту на систему кровообігу у хворих на сепсис

Authors: Коновчук В.М., Андрущак А.В., Кушнір С.В.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Тяжкий перебіг сепсису характеризується виникненням поліорганного пошкодження з наступною трансформацією у взаємообтяжливий сценарій розвитку, маніфестацією ендотоксикозу та розладів у системі кровообігу: зменшенням артеріального тиску, мікроциркуляції, мікроперфузії. До базової терапії тяжкого сепсису належать рідинна ресусцитація й адренергічна підтримка. Останніми роками з метою рідинної ресусцитації розпочате застосування комплексних інфузійних засобів на основі шестиатомного спирту — сорбітолу. Проте низка питань, зокрема впливу реосорбілакту на систему кровообігу в хворих на дофамін-залежну сепсис-індуковану гіпотензію, залишаються невивченими.
Мета дослідження. За умови компенсованої сепсис-індукованої гіпотензії після створення гемодинамічного плато за показниками середнього артеріального тиску дослідити вплив дії реосорбілакту на показники кардіо- та гемодинаміки. 
Матеріали та методи. У ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Коновчук В.М., Андрущак А.В.
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Emergency medicine" 4 (75) 2016
Date: 2016.08.31
Sections: Medical forums
Authors: Коновчук В.М., Андрущак А.В., Кушнір С.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Infusion therapy for pneumonia: what’s new?
Authors: Ніконов В.В.(1), Лизогуб К.І.(1), Лизогуб М.В.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна
(2) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №2, 2020
Date: 2020.06.05
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue