Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Нове у підходах до сучасних методів еферентної терапії

Authors: Коновчук В.М., Ковтун А.І., Акентьєв С.О., Аносов А.Є., Сажин А.П.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Спектр використання еферентних методів детоксикації (ЕМД) в інтенсивній терапії надзвичайно широкий. 
Метою нашого дослідження став аналіз сучасної літератури відносно показань і протипоказань до ЕМД. 
Матеріали та методи. В основі ЕМД лежать чотири основні процеси: дифузія — гемодіаліз, гемодіафільтрація; фільтрація (конвекція) — гемофільтрація, каскадна плазмофільтрація, ізольована ультрафільтрація; сорбція — плазми, крові, лімфи, ліквору, імуносорбція; центрифугування (гравітація) — плазмаферез (ПФ), каскадний ПФ, цитоплазмоферез, тромбоцитоферез, лейкоцитоферез, автотрансфузія крові, кріофільтрація, фотоферез плазми.
Результати. Аналіз статистики показав, що частка ПФ серед методів ЕМД становить 90 %. Абсолютними показаннями до ПФ є: синдроми Гієна — Барре, Гудпасчера, Вегенера, тромбоцитопенічна пурпура, міастенія, кріоглобулінемія, хвороба Вільсона — Коновалова, сімейна гіперхолестеринемія. Доведено ефективність їх для ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue