Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Нове у підходах до сучасних методів еферентної терапії

Authors: Коновчук В.М., Ковтун А.І., Акентьєв С.О., Аносов А.Є., Сажин А.П.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Спектр використання еферентних методів детоксикації (ЕМД) в інтенсивній терапії надзвичайно широкий. 
Метою нашого дослідження став аналіз сучасної літератури відносно показань і протипоказань до ЕМД. 
Матеріали та методи. В основі ЕМД лежать чотири основні процеси: дифузія — гемодіаліз, гемодіафільтрація; фільтрація (конвекція) — гемофільтрація, каскадна плазмофільтрація, ізольована ультрафільтрація; сорбція — плазми, крові, лімфи, ліквору, імуносорбція; центрифугування (гравітація) — плазмаферез (ПФ), каскадний ПФ, цитоплазмоферез, тромбоцитоферез, лейкоцитоферез, автотрансфузія крові, кріофільтрація, фотоферез плазми.
Результати. Аналіз статистики показав, що частка ПФ серед методів ЕМД становить 90 %. Абсолютними показаннями до ПФ є: синдроми Гієна — Барре, Гудпасчера, Вегенера, тромбоцитопенічна пурпура, міастенія, кріоглобулінемія, хвороба Вільсона — Коновалова, сімейна гіперхолестеринемія. Доведено ефективність їх для ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Можливості використання експрес-тестів маркерної лабораторної діагностики в зонах ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій мирного й воєнного характеру
Authors: Кочін І.В.(1), Хандога Е.В.(2), Остапенко А.О.(1)
(1) — ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна
(2) — ВП «Василівський міжрайонний відділ ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України», м. Василівка Запорізької області, Україна

"News of medicine and pharmacy" №2 (714), 2020
Date: 2020.03.31
Sections: Specialist manual
Authors: Ковтун А.І., Акентьєв С.О., Аносов А.Є., Сажин А.П.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Opportunities of using rapid tests for marker laboratory diagnostics in the areas of liquidation of medical and sanitary consequences of emergencies of civilian and military nature
Authors: Кочін І.В.(1), Хандога Е.В.(2), Остапенко А.О.(1)
(1) — ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна
(2) — ВП «Василівський міжрайонний відділ ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України», м. Василівка Запорізької області, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.27
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Methods of diagnosis and elimination of anti-A/B antibodies in AB0-incompatible kidney transplantation
Authors: Малик А.І., Зограб’ян Р.О.
ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, м. Київ, Україна

"Kidneys" Том 8, №3, 2019
Date: 2019.09.04
Categories: Nephrology
Sections: Specialist manual

Back to issue