Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Мікробіологічна структура даних бактеріологічних досліджень посівів трахеобронхіального дерева у пацієнтів з пораненнями черевної порожнини

Authors: Кришевський Ю.П.(1), Горошко В.Р.(2)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. У зв’язку з наявністю дефекту черевної стінки після проникаючого поранення та хірургічного втручання, спрямованого на усунення його наслідків, хворі в післяопераційному періоді здійснюють дихання в щадному об’ємі, або за допомогою апарата ШВЛ — це в поєднанні з тривалим стаціонарним лікуванням може сприяти приєднанню інфекції дихальних шляхів. 
Мета. Покращити ефективність лікування пацієнтів з пораненнями черевної порожнини шляхом оптимізації антибіотикотерапії на підставі даних бактеріологічних досліджень посівів трахеобронхіального дерева.
Матеріали та методи. Виконано ретроспективний аналіз 15 медичних карт стаціонарних хворих із пораненнями черевної порожнини. Статистичну обробку виконано з використанням програмного забезпечення Microsoft Office Excel.
Результати. Усі поранені були чоловічої статі, вік ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Кришевський Ю.П.(1), Горошко В.Р.(2)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Microbial structure and sensitivity of pathogenic flora to antibiotics in patients with woundings of abdominal cavity
Authors: Кришевський Ю.П.(1), Горошко В.Р.(2), Хитрий Г.П.(1)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №1, 2020
Date: 2020.03.06
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Трояновська О.О., Няньковський С.Л., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
"Child`s Health" 3 (24) 2010
Date: 2010.08.12
Categories: Pediatrics/Neonatology
Науково-практична конференція  з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря» (Частина ІI)
Authors: Трихліб В.І., д.м.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, доповів про ентерококові інфекції.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №7 (694), 2019
Date: 2019.06.27
Sections: Medical forums

Back to issue