Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Порівняльна характеристика інгаляційної і внутрішньовенної анестезії при операціях з приводу видалення пухлин товстого кишечника

Authors: Лозовська О.В., Тхоревський О.В.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
Національний військово-клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Онкологічні захворювання — друга провідна причина смерті в країнах Європи, у тому числі в Україні. За даними Національного канцер-реєстру України, у структурі загальної захворюваності колоректальний рак, а саме рак ободової кишки займає 5-те місце (6,4 %) серед чоловіків та 4-те місце (6,5 %) серед жінок, рак прямої кишки займає 6-те місце у чоловіків (6,1 %) і жінок (4,9 %) відповідно.
Мета. Підвищити ефективність і безпечність анестезії при хірургічних втручаннях з приводу видалення пухлин товстого кишечника.
Матеріали та методи. Проведено проспективне періопераційне спостереження за 14 пацієнтами та ретроспективний аналіз історій хвороби 24 пацієнтів, яким проводилося хірургічне втручання з приводу колоректального раку ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Рак в Україні, 2017–2018. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. Бюлетень Національного канцер-реєстру в Україні. № 20. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_20/index.htm.
  2. Крилова О.О. Скринінг, діагностика, лікування та спостереження хворих на колоректальний рак. Новости медицины и фармации. Гастроэнтерология (тематический номер). 2010. 337.
  3. Пойда О.І. Поліпи та поліпоз товстої кишки. Здоров’я України. Тематичний номер. 2009. 12/1. 60-61.
  4. Практическое руководство Всемирного гастроэнтерологического общества (ВГО) и Международного союза по профилактике рака пищеварительной системы: Скрининг колоректального рака. World Gastroenterology Organisation. 2008.

Similar articles

Authors: Сажин Д.С., Патлажан Г.І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №4(99), 2019
Date: 2019.08.07
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: Лисенко В.Й., Карпенко Є.О., Ляшок А.Л., Голяніщев М.О.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" 4 (75) 2016
Date: 2016.08.31
Sections: Medical forums
Influence of anesthesia type on blood loss during lumbar spine surgery
Authors: Лизогуб М.В.(1), Георгіянц М.А.(2), Лизогуб К.І.(2)
(1) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №3(98), 2019
Date: 2019.05.14
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Георгіянц М.А., Пушкар М.Б.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" 4 (75) 2016
Date: 2016.08.31
Sections: Medical forums

Back to issue