Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Дихальна недостатність при абдомінальних пораненнях

Authors: Лопуга Н.М., Журко М.М.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. У структурі бойової травми зростає частка пошкоджень органів черевної порожнини. Вона коливається від 6,6 до 9 %, а за даними АТО в середньому становить 4–7 % [1]. Незважаючи на досягнення анестезіології та інтенсивної терапії, післяопераційні легеневі ускладнення залишаються основною проблемою в сучасній практиці (від 20 до 60 % у загальній структурі) і становлять 24 % усіх смертей, що відбуваються протягом перших 6 днів після операції [2]. 
Мета. Вивчити причини й ознаки виникнення дихальної недостатності (ДН) при абдомінальних пораненнях для оптимізації і покращення результатів лікування в умовах ВРІТ.
Матеріали та методи. Ретроспективно проводиться вибірка хворих з абдомінальними пораненнями (n = 30), які отримували ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Khomenko І.P., Herasymenko О.S., Halushka А.М., Каzmirchuk А.P. Peculiarities of surgical treatment of the abdominal gun-shot woundings. Klinichna khirurhiia. 2018.
  2. Arozullah A.M., Conde M.V., Lawrence V.A. Preoperative evaluation for postoperative pulmonary complications. Med. Clin. North Am. 2003. 82. 153-123.

Similar articles

Authors: Климовицький В.Г., д.м.н., професор, директор НДІ травматології та ортопедії, завідувач кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій Донецького національного медичного університету ім. М. Горького Кравченко О.В., к.м.н., доцент кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
"Тrauma" Том 13, №1, 2012
Date: 2012.05.04
Categories: Traumatology and orthopedics
Травматичний шок: патогенез, підходи до лікування
Authors: Климовицький В.Г. - д.м.н., професор, директор НДІ травматології та ортопедії, завідувач кафедри ­травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій Донецького національного медичного університету ім. М. Горького; Кравченко О.В. - к.м.н., доцент кафедри травматології, ортопедії та хірургії екстремальних ситуацій ­Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
"News of medicine and pharmacy" 19 (517) 2014
Date: 2015.01.23
Sections: Medical education

Back to issue