Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Спосіб профілактики й лікування пошкоджень головного мозку у хворих на гострий ішемічний інсульт

Authors: Лоскутов О.А., Галушко О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Беручи до уваги основні ланки патогенезу ішемічного пошкодження головного мозку, перспективним напрямком можливої їх фармакологічної корекції може бути застосування лікарських засобів, що мають властивості знешкоджувати пероксильні радикали. Одним з таких засобів є едаравон (ксаврон). Завдяки своїй амфіфільності едаравон поглинає як жиро-, так і водорозчинні пероксильні радикали. Він пригнічує гідроксильно-залежне перекисне окислення ліпідів шляхом перенесення електрона з аніона едаравону на пероксильні радикали, що призводить до поглинання водорозчинних і жиророзчинних пероксильних радикалів, що в результаті порушує ланцюгове окиснення ліпідів. Це сприяє зменшенню зони ішемічного пошкодження й істотному покращанню віддалених наслідків інсульту при застосуванні в ранні терміни.
Мета: оцінити ефективність використання поглинача ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Лоскутов О.А., Галушко О.А. Спосіб профілактики і лікування ушкоджень головного мозку у хворих на гострий ішемічний інсульт. Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 247. К., 2019. 4.

Similar articles

First experience of using Xavron, a free radical scavenger, in patients with acute ischemic stroke
Authors: Галушко О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №3(98), 2019
Date: 2019.05.14
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Бабак С.І.(1), Дяченко С.П.(1), Юрків В.В.(1), Галушко О.А.(2)
(1) — КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Гострий ішемічний інсульт у жінок: деякі особливості інтенсивної терапії
Authors: Тріщинська М.А., Галушко О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.28
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Neuroprotection in diabetic patients with acute stroke
Authors: Галушко О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 8 (87) 2017
Date: 2018.02.02
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue