Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020

Back to issue

Результати застосування етилметилгідроксипіридину сукцинату у хворих із геморагічним інсультом

Authors: Ніконов В.В., Курсов С.В., Ієвлева В.І., Чернов О.Л., Белашко С.А.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Розвиток геморагічного мозкового інсульту (ГМІ) визначає швидке формування синдрому гострої церебральної недостатності (СГЦН) з тяжким перебігом. Додатковий захист нейронів від численних патологічних механізмів, що наявні при зазначеній патології, можливий внаслідок застосування нейропротекторів із потужним антигіпоксичним ефектом. 
Мета: визначення ефективності застосування етилметилгідроксипіридину сукцинату (ЕМГПС) у хворих із ГМІ на основі порівняльного дослідження.
Матеріали та методи. У дослідження включено 32 хворих з нетравматичними внутрішньомозковими крововиливами та 36 пацієнтів з субарахноїдальними крововиливами (САК). Інтенсивну терапію проводили відповідно до наказу МОЗ України № 275 (17.04.2014 р.) «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Ніконов В.В., Курсов С.В., Ієвлева В.І., Чернов О.Л., Білецький О.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: Ніконов В.В., Курсов С.В., Ієвлева В.І., Воронцов В.Л., Калапуц В.І.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: Ніконов В.В., Курсов С.В., Білецький О.В., Чернов О.Л., Полторацький В.Г.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: Голдовський Б.М.(1), Серіков К.В.(1), Поталов С.О.(1), Серіков В.І.(2), Філімонова І.В.(1), Лелюк Д.В.(1)
(1) — ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна
(2) — Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue